dinsdag 31 mei 2016

Mijn schild


Tot nu toe is mijn zwangerschap nog steeds behoorlijk pittig en lukt het me dan ook eerlijkgezegd niet om 's morgens stille tijd te houden. Ik doe het nu als mijn zoontje 's middags op bed ligt. Ook fijn, want het is gelijk een heerlijk rustmoment. Toch mis ik het lezen en bidden 's morgens wel een beetje, want wat ik zo fijn vind aan 's morgens stille tijd houden is dat je het geleerde de hele dag met je mee kan nemen. 

Sinds kort probeer ik daarom iets eerder (10 minuten) uit mijn bed te komen om nog even, voordat de vaak drukke dag begint, een Psalm te lezen en ik merk dat dat me vaak kracht geeft voor de rest van de dag. Vorige week las ik een tekst die me erg bemoedigde uit Psalm 5: 13:
'U immers zegent de rechtvaardige, HEERE; U omringt hem met goedgunstigheid als met een schild.'

Het is vooral dat laatste zinnetje wat mij zo bemoedigt: 'U omringt hem met goedgunstigheid als met een schild.' In de Statenvertaling staat er voor het woordje omringt zelfs kroont: 'U kroont hem met goedgunstigheid als met een schild.'

Het woordje 'goedgunstigheid' is een beetje een oud, maar wel een heel mooi woord. Ik zocht  een aantal synoniemen van het woord op om het beter te begrijpen en vond het volgende:
vriendelijkheid, attentie, gedienstigheid, goedheid, gunst, hartelijkheid, toeschietelijkheid, voorkomendheid, welwillendheid en gratie. Bij het woord gratie moet ik meteen denken aan het woord genade.

Als je de betekenis van het woord 'schild' opzoekt in het woordenboek dan staat er onder andere:
- een plaat die bescherming geeft
- het voorzien van een barrière of omsluiting ter bescherming tegen schadelijke invloeden van buitenaf.

Wanneer ik deze betekenissen op me in laat werken dan bedenk ik hoe heerlijk het is dat de goedgunstigheid van de Heere om mij heen is als een schild! Het betekent dat Gods goedgunstigheid mij de hele dag door omringt, bij alles wat ik doe. Ook al voel ik het niet, het is er wel. En het omringt me als een schild. Dat betekent dat als er schadelijke pijlen op mij worden afgeschoten, ze afketsen op dat schild van Zijn goedgunstigheid wat me beschermt. Dan denk ik aan pijlen van neerslachtigheid, vermoeidheid, pijn, twijfel, angst...Maar ook pijlen van bergen wasgoed of lange lijstjes van dingen die je nog moet doen en die maar niet af lijken te komen. En er zijn nog zoveel ander pijlen die je hier in kunt vullen, voor ieders leven weer verschillend.

Maar als je merkt dat er zo'n pijl op je wordt afgeschoten, bedenk dan steeds: Gods schild van goedgunstigheid is om mij heen en dat beschermt mij. En laat de diepe blijdschap die dit geeft niet van je afpakken. Vergeet niet: iedere pijl die wordt afgeschoten op Zijn schild van goedgunstigheid zal afketsen, want dat schild is sterker dan welke pijl ook.

Ga ook deze dag met nieuwe moed verder. Onder de veilige bescherming van de Almachtige, schuilend in Zijn goedheid en genade, die ons omringen als een schild!

Liefs, Annemarie

maandag 23 mei 2016

Bouwen aan je gezin: leerpunten uit een lezing over 'Gezinsaroma'

We zijn twee weken op vakantie geweest aan de Moezel en vandaar dat ik even een tijdje niet geblogd heb. Nu ik terug ben heb ik er weer extra veel zin, maar het ontbreekt me soms aan tijd. De nesteldrang is namelijk een beetje toegeslagen ;-). Ik wil nog wel het een en ander regelen en klaarmaken voordat de baby komt en dat vind ik ook erg leuk om te doen! 

Toch wil ik proberen wel af en toe tijd vrij te maken om te bloggen omdat ik het fijn vind en ik leer er vaak zelf ook een hoop van! Tijdens de vakantie heb ik samen met mijn man op de wat meer regenachtige dagen een aantal hele mooie lezingen over het gezin gekeken. Tijdens het kijken naar de lezingen heb ik meegeschreven en leerpunten voor mezelf opgeschreven. 

In dit bericht wil ik de leerpunten delen die ik heb opgeschreven uit een lezing over 'Gezinsaroma' of ook wel 'Gezinsgeur' door Herlinde de Vriese.
 
'Gezinsgeur' of 'gezinsaroma' betekent een klimaat creëren in je gezin dat een aangename geur van liefde voortbrengt.

De vijf letters van het woord 'AROMA' vormen samen vijf thema's die belangrijk zijn voor je gezin:

Affectie
Respect
Orde
Meelevende vrolijkheid
Aanmoediging

Affectie
 

Dit betekent dat er liefde en warmte in je gezin is. Het is een liefhebbende wilsdaad om je kinderen lief te hebben: het is elke dag een keuze die je maakt. Vaak vanuit de natuurlijke liefde die je hebt voor je kinderen. Maar ook, op de moeilijkere dagen, vanuit de opstandingskracht van Christus, die in jou werkzaam is als je Zijn kind bent en die je daarbij wil helpen.

- Zoek gelegenheden om je liefde naar je kinderen toe te uiten. In de lezing werd een voorbeeld genoemd van het geven van kneepjes in de hand van je kind. Vier kneepjes is bijvoorbeeld: 'Ik houd van jou'. Je kind kan dan een aantal kneepjes terug geven waarvan je samen weet wat het betekent als een soort geheimtaal waarin je laat zien dat je van elkaar houdt.
- Durf 'het spijt me' te zeggen tegen je kind. Bij jongere kinderen is dat nog vrij makkelijk, die vergeven snel. Bij oudere kinderen is het lastiger. Vooral bij tieners, zij weten vaak precies wat er gebeurd is en het risico is groter dat ze het niet zomaar kunnen vergeten. Toch is het heel belangrijk om het te doen. Hoe kunnen kinderen anders leren om later zelf vergeving te vragen als ze het niet van de ouders hebben gezien?
- Besef dat elk kind uniek is. Ieder kind ontvangt liefde op een andere manier. Bij een sterfgeval heeft het ene kind bijvoorbeeld veel behoefte aan een knuffel en een ander kind wil er juist veel over praten. Weet je voor welke uiting van liefde jouw kind gevoelig is en wat er past bij jouw kind?

Respect
 
 
Respect heeft te maken met het gericht zijn op de ander en de waarde die God aan anderen heeft gegeven.

- Houd je binnen je gezin aan afspraken. Bij kleine kinderen is dat makkelijk, die herinneren je er zelf wel aan: 'Mama, je hebt beloofd...' Oudere kinderen doen dat niet altijd, maar houden wel goed in de gaten of je doet wat je zegt. Als je iets hebt beloofd, is het van belang het ook te doen!
- Gebruik positieve woorden voor anderen. De manier waarop je met je kind praat is erg belangrijk. Tegenover één negatieve opmerking staan tien positieve opmerkingen. Het gebed: 'Mogen de woorden van mijn mond, en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn...' is hierbij een noodzakelijk gebed! Uit de overleggingen van je hart komen de woorden van je mond voort en daarom is het belangrijk om te waken over je hart!
- Geef je kinderen een stukje privacy wat past bij hun leeftijd. Kinderen hebben een eigen plekje nodig en dingen die heel specifiek van hen zijn. Als ze wat ouder worden bijvoorbeeld een goede vriend of vriendin of een huisdier om voor te zorgen en verantwoordelijkheid te leren. Tieners hebben een eigen plekje op de slaapkamer nodig en het is goed om toestemming te vragen om dat plekje te betreden. Ook is het bijvoorbeeld belangrijk om niet (zonder toestemming) in het dagboek van je kind te lezen, ook al ligt het open. Je kind moet je kunnen vertrouwen.
- Waak over het taalgebruik binnen je gezin. Zelfs kleuters komen al thuis met woorden waarvan de juf in de klas heeft gezegd dat ze dat niet meer wil horen. Bespreek dit met je kinderen en vraag bijvoorbeeld: 'Wat denk je dat de Heere God hier van vindt?'
- Kinderen hebben ook rechten om gehoord te worden en een verzoek in te dienen. Als ze bijvoorbeeld graag iets willen, laat dan merken dat je goed naar ze luistert en wanneer het kan, voer het verzoek dan ook uit.

Orde
 
 
Kinderen hebben het nodig om discipline aan te leren, omdat de erfzonde in hun hart aanwezig is. Als wij onze kinderen niet leren om ons gehoorzaam te zijn, wordt het voor hen ook veel moeilijker om Gods wetten en God Zelf te gehoorzamen.

- Regels zorgen voor veiligheid, zelfbeheersing en vrijheid. Binnen grenzen kunnen kinderen zich veilig bewegen en dat geeft uiteindelijk meer echte vrijheid. God gaf ons ook Zijn wetten in Zijn woord voor onze veiligheid en zo mogen wij dat ook bij onze kinderen doen.
- Binnen het gezin is het belangrijk dat de juiste rollen, met de bijbehorende verwachtingen zoals God ze heeft gegeven, duidelijk zijn:
Vader is het hoofd van het gezin.
Daaronder staat de moeder (1 Korinthe 11:3). Als het goed is doet zij haar uiterste best om haar man het hoofd van het gezin te laten zijn en haar rol in te nemen zoals God het wil om het haar man zo makkelijk mogelijk te maken. Het is namelijk een enorme verantwoordelijkheid voor de man om het hoofd van het gezin te zijn. Hij zal daarvoor verantwoordelijk gehouden worden als hij straks voor Christus staat. Het is belangrijk dat de kinderen zien dat mama respect heeft voor papa.
Onder vader en moeder staan de kinderen. Wanneer je als man en vrouw de juiste rollen inneemt naar elkaar, helpt dit ook de kinderen om hun juiste plek in te nemen. Er is in de Bijbel maar één gebod met een belofte (Efeze 6: 1-3) en dat is het gebod voor kinderen om hun ouders te gehoorzamen. Hun gehoorzaamheid zal er voor zorgen dat het goed met ze gaat en het zal ze zegenen. Kinderen krijgen door het aanleren van liefdevolle gehoorzaamheid aan hun aardse vader ook een juist beeld van hun hemelse Vader. Hij is vol liefde, maar ook rechtvaardig!
     
Meelevende vrolijkheid
 
 
Dit heeft te maken met plezier maken in je gezin en het leren genieten van elkaar in mooie en moeilijke momenten.

- Zoek gelegenheden voor momenten om samen te genieten. In de lezing werd het leuke voorbeeld genoemd van een pot met briefjes in de keuken. Elk kind mag daar eens per week/maand een briefje instoppen met wat het graag samen wil doen. Elke week of maand pak je er één papiertje uit en dat ga je dan doen als gezin.
- Het is belangrijk dat je steeds beseft dat je gezin je eerste prioriteit is en dat je je andere prioriteiten daar ook op aanpast!

Aanmoediging
 
 
Aanmoediging vestigt de aandacht op het positieve en komt voort uit het karakter van God. Hij verlangt ernaar dat wij leren om naar onszelf te kijken zoals Hij naar ons kijkt: vol liefde en vergeving in Christus. Zo mogen wij ook naar onze kinderen kijken.

- Bij aanmoediging hoort gebed voor je kinderen. Probeer zo gericht mogelijk voor hen te bidden. Bid voor het doel van hun leven: dat hun leven een verheerlijking mag zijn voor de Naam van God. Door je gebed moedig je je kinderen aan en weet je dat God betrokken is. 
- Ondersteun de gaven en talenten van je kinderen. Het is ook belangrijk dat je deze talenten weet. Ken je de dromen van je kinderen?
- Gebruik bijvoorbeeld een bemoedigingsschriftje binnen je gezin. Schrijf daarin iets op om een van je kinderen te bemoedigen of kinderen kunnen ook iets schrijven voor hun ouders. In de lezing werd het voorbeeld genoemd van een moeder die iets had geschreven voor haar kind nadat er op school iets heel moeilijks was gebeurd en die het schrift daarna onder het kussen van het kind had gelegd. 
- Laat wat in de Bijbel staat waar worden in je gezin: Als één lid lijdt, lijden alle leden mee en als er één lid blij is, zijn alle leden blij.' (1 Korinthe 12: 26)

Ik hoop dat je (een aantal van) deze leerpunten kunt toepassen en dat ze ook voor jullie gezin tot zegen zullen zijn!