maandag 17 december 2018

Gezinsmoment: De Heere Jezus geboren (Advent)

Ons derde gezinsmoment rondom Advent ging over Lukas 2: 1-7. Het gaat hier over een hele belangrijke en bijzondere gebeurtenis: de geboorte van de Heere Jezus!

Het is nog niet echt officieel Kerst, maar toch hebben we er voor gekozen dit moment nu al te doen. We hopen namelijk tijdens de Kersdagen ook nog stil te staan bij de geboorte van de Heere Jezus d.m.v. de Jesse Tree en nu hebben we later ook nog genoeg tijd voor andere momenten over de herders en de wijzen.

Als belangrijke waarheid wilden we meegeven dat de Heere Jezus kwam als Het Licht in de donkere wereld. Hij werd geboren in een arme stal, maar Zijn geboorte was zo groot en belangrijk! Hij is het die het licht wil brengen in ons hart.

Als inleiding had ik bedacht om in huis alle lichten uit te doen zodat we in het donker zaten. Daarna wilde ik dan een grote lamp aandoen als teken dat de Heere Jezus Het Licht van de wereld is. Het was alleen nog helemaal niet donker buiten, dus lukte het niet om het in huis donker genoeg te maken. Daarom heb ik aan het begin van dit moment eenvoudig een kaars aangestoken.

Mijn man vertelde het verhaal van de geboorte van de Heere Jezus aan de hand van deze platen. Het Licht van de wereld werd geboren in een arme stal, er was nergens plaats voor Hem. Wat een wonder is het dat de Heere Jezus zo nederig wilde komen naar deze aarde om het in harten van mensen weer licht te maken.

Als verwerking maakten we een kerstlichtje van een glazen potje. Het idee heb ik van deze blog van Lisanne, een ontzettend leuk idee. Ik had de ster met plakplastic op het potje geplakt en na het opdrogen van de verf er weer afgehaald. Dit werkte ideaal! Het deppen met een sponsje geeft ook een heel mooi effect. Ons meisje deed dit keer ook mee en heeft voor het eerst van haar leven geverfd :-). Dat was echt een feest voor haar, ze knutselt en tekent zo graag.
De kerstlichtjes hebben een plaatsje gekregen in huis en we laten er regelmatig een kaarsje in branden. Zo kunnen de kinderen eenvoudig onthouden dat de Heere Jezus als een licht in de donkere wereld is gekomen en dat Hij met Zijn licht ook wil schijnen in onze harten.

  

vrijdag 14 december 2018

Vijf huwelijkslessenIn november waren mijn man en ik vijf jaar getrouwd. Hieronder vijf huwelijkslessen waar ik veel aan heb gehad. In de praktijk blijven deze dingen steeds oefenen en in het huwelijk raak je nooit uitgeleerd, maar dat geeft niet. Belangrijk is dat je in alles dicht bij elkaar blijft!

1) Houd van je man op de manier die bij hem past. Kijk naar je man en probeer uit te vinden wat voor hem echt belangrijk is. Vraag aan hem waardoor hij zich het meest geliefd voelt en probeer hem juist op die manieren lief te hebben. Iets wat hier goed bij kan helpen is om te kijken wat zijn erste liefdestaal is. Gary Chapman schreef het boek 'De vijf talen van de liefde'. Daarin beschreef hij de vijf talen waarop iemand lief kan hebben: positieve woorden, lichamelijke aanraking, tijd en aandacht, cadeaus of daden van dienstbaarheid. Op deze site kun je een test toen om te kijken wat de liefdestaal van je man en van jezelf is. Titus 2: 4: 'Opdat zij de jongere vrouwen leren verstandig te zijn, hun man lief te hebben....'

2) Breng genoeg tijd met elkaar door. Door de vaak volle agenda's schiet dit er snel bij in. Toch is dit juist wel heel belangrijk, anders kan het soms zomaar gebeuren dat je langzaam uit elkaar groeit. Wat goed kan helpen is om af te spreken dat jullie èèn avond in de week voor jullie samen houden. Deze avond plan je ruim van te voren in je agenda. Op deze avond kun je van alles doen: een goed gesprek, samen weg, een spel, een rondje wandelen enz.

3) Goede communicatie is heel belangrijk! Door duidelijke communicatie kom je dichterbij elkaar en leer je de ander beter begrijpen. Het voorkomt ook meningsverschillen en eenzaamheid omdat je je niet begrepen voelt.
 

Wanneer je samen praat is het heel interessant om eens te kijken in welk niveau van communicatie jullie je vaak bevinden. In bovenstaande driehoek zijn vijf niveaus afgebeeld. Hoe hoger in de driehoek, hoe hoger het niveau en hoe dichter je bij elkaar komt. Hier een korte omschrijving van ieder niveau (van onder naar boven). Tijdens het maken van deze omschrijving heb ik hoofdstuk 7 van het boek 'Huwelijk: verbond voor het leven' van Gary Chapman gebruikt. Het is heel waardevol als je als echtpaar steeds meer leert om ook in de hogere niveaus te communiceren:
* Koetjes en kalfjes. Dit is praten over oppervlakkige dingen. Bijvoorbeeld: 'Het is mooi weer vandaag'.
* Feiten en gebeurtenissen. Dit is informatie delen over praktische zaken en omstandigheden.     Bijvoorbeeld: 'Ik hoorde vanmiddag dat Annet al 4 dagen ziek is.'
* Meningen en ideeën. Hierin laat je al iets meer van jezelf zien. Het gaat erom wat je van iets vind of hoe je ergens in staat. Bijvoorbeeld: 'Ik vind het belangrijk om volgende week een keer bij opa en oma langs te gaan.'
* Emoties delen. Hiervoor is vertrouwen nodig. De stap van meningen en ideeën naar emoties delen kan heel groot zijn. Als we onze gevoelens delen, delen we namelijk ook onszelf. Als we op  een goede manier op dit niveau in ons huwelijk leren communiceren zal dit ons zeker dichter bij elkaar brengen. Geef hierbij elkaar de vrijheid om je verschillend te voelen en luister goed als de ander zijn of haar gevoelens uitspreekt. Laat de ander uitpraten en probeer ook zoveel mogelijk 'ik boodschappen' te geven. Bijvoorbeeld: 'Ik voel me gekwetst omdat je dit niet eerder tegen me hebt gezegd.'
* Ontmoeting/intimiteit. Dit is het hoogtepunt van communicatie. Het vind plaats als je elkaar ziet en aanvoelt op een manier waardoor beiden gekend worden. Je luistert met een open hart naar elkaar en je probeert de gevoelens en gedachten van de ander te begrijpen. Er is geen veroordeling of irritatie en je zoekt naar manieren om samen èèn te worden, ook als er verschillend over dingen wordt gedacht.
 
4) Aanvaard elkaars verschillen. Als man en vrouw ben je verschillend. Een aantal jaren geleden heb ik daar eens deze blog over geschreven. Het is belangrijk dat je beseft dat de Heere God de man anders geschapen heeft dan de vrouw en dat een man dus ook echt anders in elkaar zit. Anders kun je als vrouw bijvoorbeeld boos worden op je man omdat hij bepaalde dingen niet aanvoelt, die hij volgens jou wel aan zou moeten voelen. Behalve dat je als man en vrouw anders bent, kun je ook nog verschillen in interesses, hoeveelheid energie, karakter enz. Dit hoeft helemaal niet erg te zijn, het houdt een relatie juist ook wel levendig :-). Het wordt wel een struikelblok als je elkaars verschillen niet accepteert en als je het liefst wilt dat je man precies hetzelfde doet en denkt als jij. Het is belangrijk dat je als vrouw en man jezelf kunt zijn in je huwelijk.

5) Blijf dicht bij de Heere, dan blijf je ook dicht bij elkaar. Dit is enorm belangrijk. Het klinkt misschien heel mooi als je tegen je man zegt dat hij de eerste plaats heeft in je leven, maar toch is het dat niet. Ik heb pas nog in een lezing gehoord dat je man (en ook je kinderen) er juist bij gebaat zijn als de Heere de eerste plaats heeft in je leven. Als we dicht bij de Heere blijven, dan kunnen we door Zijn kracht liefhebben, vergevingsgezind zijn, vriendelijk zijn enz. Ook leren we dan om ons in de eerste plaats geliefd te weten door Hem, die ons als Enige volmaakt kan liefhebben. De driehoek hieronder laat heel eenvoudig zien dat man en vrouw dichter bij elkaar komen als ze de Heere zoeken. Hun lijnen komen namelijk steeds dichterbij elkaar naarmate ze dichterbij God komen. Mattheüs 33: 6: 'Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.'


maandag 10 december 2018

Gezinsmoment: De engel bij Maria (Advent)

Ons tweede gezinsmoment rondom Advent ging over Lukas 1: 26-38. Het gaat in dit gedeelte over de engel Gabriël die Maria vertelt dat ze zwanger zal worden van de Heere Jezus.

Als belangrijke waarheid wilden we meegeven dat Maria wilde doen wat de Heere wilde. Ze zegt in vers 38: 'Laat met mij gebeuren zoals U het zegt.' Willen wij ook gehoorzamen aan de Heere en doen wat Hij wil?

Als inleiding luisteren we dit lied over Maria:


Hierna vertelde mijn man het verhaal uit Lukas 1 vers 26-38. Wat een bijzonder mooi verhaal: de engel die op bezoek ging bij een heel gewoon meisje die de moeder van de Zoon van de Allerhoogste zal worden (vers 32)! Hoewel het iets heel wonderlijks was wat de engel haar vertelde, geloofde Maria de boodschap. We maakten nog even een kleine terugblik naar het vorige gezinsmoment over Zacharias, die de engel niet geloofde. Ook vertelde we dat Maria antwoorde in gehoorzaamheid: 'Laat met mij geschieden overeenkomstig Uw woord' (vers 38). Willen wij ook gehoorzaam zijn en altijd doen wat de Heere zegt, net als Maria?

Over die laatste vraag praatten we nog even na. Als verwerking mocht ons zoontje zichzelf knutselen met een praatwolkje erbij. Na dat we daar over door gepraat hadden schreven we uiteindelijk in het wolkje : 'Heere, ik wil doen wat U zegt.' Dit is natuurlijk een heel diepe uitspraak als je er goed over nadenkt. Maar we geloven ook dat als een kind in oprechtheid zegt dat het dit op wil schrijven we dat mogen doen. We bidden dat dit altijd waarheid zal zijn in het leven van onze kinderen!

  

woensdag 28 november 2018

Henk Binnendijk over 'Een vrouw naar Gods hart'


Een paar weken geleden heb ik weer eens heerlijk op de bank naar een lezing geluisterd! Dit was helaas veel te lang geleden en terwijl ik verderging met het haken van dit dekentje heb ik er dan ook echt van genoten. Ik luisterde onderstaande lezing van Henk Binnendijk over 'Een vrouw naar Gods hart.' Een prachtige lezing van iemand die al jarenlang met de Heere wandelt. Hij behandelt het thema aan de hand van vier vrouwen uit de Bijbel en van iedere vrouw kunnen we wat leren:

1. Rebekka (Genesis 25): Houd het contact met de Heere gaande, ga met je dingen naar Hem toe. Probeer je teleurstellingen en problemen niet zelf op te lossen, maar vertel ze aan Hem.
2. Maria: de moeder van de Heere Jezus (Lukas 1): Geef je helemaal aan de Heere over en houd geen dingen achter: 'Zie de dienstmaagd des Heeren, Mij geschiede naar Uw woord.'
3. Maria van Magdala (Lukas 7): Ga met je zonden naar de Heere Jezus toe. Niet pas aan het eind van de dag, maar direct nadat je gezondigd hebt. Dan houd je de lijn open en is het goed tussen Hem en jou. Dan kun je je dagelijks werk zingend blijven doen. 
4. Maria, de zus van Martha (Lukas 10): In deze enorm drukke tijd moet je leren om de dingen te laten rusten en tijd te nemen om te zitten aan de voeten van de Heere Jezus.

Dit is natuurlijk maar een heel korte samenvatting van alles wat er wordt gezegd en het is daarom de moeite waard om hieronder de hele lezing na te luisteren:

dinsdag 27 november 2018

Gezinsmoment: Johannes geboren (Advent)

We hebben inmiddels ons eerste gezinsmoment over Advent gehouden. Het ging over de aankondiging en de geboorte van Johannes (Lukas 1: 5-25 en 57-66). Als belangrijke waarheid wilden we meegeven dat voor de Heere niets te wonderlijks is. Wat Hij spreekt dat zal gebeuren, we kunnen Hem geloven op Zijn Woord!

Als inleiding deden we een leuk spel. Mijn man gaf ons opdrachten en stelde ons verschillende vragen. Wij moesten deze uitvoeren of beantwoorden zonder te praten. Het was lastig, maar als je goed nadacht ging het ook best goed! Dit waren bijvoorbeeld wat opdrachten en vragen:
- Hoeveel jaar ben je?
- Wat is je lievelingsboek?
- Hoe voel je je?
- Loop eens drie rondjes om de tafel.


Hierna vedelde mijn man het verhaal over de aankondiging en geboorte van Johannes de Doper aan de hand van deze platen. We vertelden over Zacharias die ongelovig was omdat hij de boodschap van de engel niet geloofde. Dat is erg, want wat de Heere zegt dat doet Hij ook. Zelfs als het eigenlijk niet kan, zoals in deze vertelling. Voor de Heere is niets te wonderlijk, Hij is almachtig. Omdat Zacharias niet geloofde, kon hij niet meer praten. Wij konden dat net tijdens het spelletje ook niet. Alleen bij ons was het maar voor even, maar bij Zacharias maandenlang! We vertelden ook over de geboorte van Johannes. Wat een wonder dat Zacharias meteen weer kon praten toen hij op schreef: 'Johannes is zijn naam.' Johannes betekent: God is genadig. Dat betekent dat we van de Heere krijgen wat we niet verdienen. Wat een prachtige betekenis. Toen Johannes ouder werd, vervulde hij een heel belangrijke opdracht. Hij vertelde aan de mensen dat de Heere Jezus zou komen!

Na het verhaal maakten we een geboortekaartje met de naam 'Johannes'. Ik had nog ergens een proefgeboortekaartje liggen en die kwam nu goed van pas.

 

Binnenin had ik wat belangrijke dingen uit het verhaal opgeschreven en dat lazen we nog eens samen:


Het was een fijn moment en het eerste werkje over Advent hangt nu op in ons kijkplekje. Van het vaasje met de takken hopen we wat later in de maand de Jesse Tree te maken.

maandag 19 november 2018

Gezinsmoment: Mozes sterft (Mozes en het volk Israël)

Dit keer ons laatste gezinsmoment over Mozes en het volk Israël door de woestijn. We vertelden uit Deuteronomium 31-34 over het sterven van Mozes.

Als belangrijke waarheid gaven we mee dat Mozes sterft en dat is verdrietig. Maar de Heere beloofde het volk dat als ze Hem zouden gehoorzamen en dienen dat Hij altijd bij hen zou zijn en hen nooit zou verlaten.

Als inleiding opende ik mijn Bijbel en las ik de tekst voor uit Deuteronomium 31: 8: 'De HEERE nu is het Die voor u uit gaat. Hij zal met u zijn. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld.' We stelden verschillende vragen over dit tekstgedeelte. Bijvoorbeeld: Waarom hoefde het volk niet bang te zijn? Wat betekent ontsteld? Ook vertelden we dat dit woorden van de Heere waren die Mozes doorgaf aan het volk voor hij ging sterven.Hierna vertelde mijn man het verhaal aan de hand van deze platen. (t/m slide 18). De laatste woorden van Mozes hebben we kort samengevat door nog eens de woorden uit Deuteronomium 31:8 te bespreken. De Heere beloofde bij het volk te blijven als ze gehoorzaam waren. We vertelden ook de andere kant: als het volk niet gehoorzaam zou zijn dan zou de Heere hen uiteindelijk verlaten. Zo is het ook met ons: als we de Heere dienen blijft Hij dichtbij ons. Hij zal ons dan niet loslaten en niet verlaten en voor ons uitgaan. Wat een zegen is dat. Maar als we ongehoorzaam zijn en onze eigen gang gaan, dan gaan we bij de Heere vandaan! We maakten ook nog even een uitstapje naar gehoorzaam zijn aan papa en mama. De Heere heeft in de Bijbel gezegd dat Hij wil dat kinderen hun vader en moeder gehoorzaam zijn. Dus als je hen gehoorzaam bent, dan ben je ook gehoorzaam aan de Heere en zal Hij bij je zijn. Gehoorzaamheid is erg belangrijk! Als laatste vertelden we hoe Mozes stierf op de berg Nebo. Voor hem was het niet erg om te sterven, want hij mocht bij de Heere komen.

Als verwerking had ik de tekst uit Deuteronomium 31:8 uitgeprint. Op een vierkant blaadje stempelden we met wattenstaafjes en verf een mooie achtergrond waarop we later de tekst plakten. Het was mooi dat deze tekst tijdens het hele gezinsmoment terugkwam en ook tijdens het verven probeerden we er nog wat over door te praten.


De tekst kwam in ons kijkplekje te hangen. Hieronder een foto van alle verwerkingen van onze gezinsmomenten over Mozes en het volk Israël. Je ziet bijvoorbeeld (van links naar rechts): de tenten van het volk met kwakkels en manna, een gezin op weg door de woestijn, de druiventros (gemaakt van klei) uit het land Kanaän die de verspieders hadden meegenomen, de staf die een slang werd (op het houten kistje) en Mozes (ondersteund door Aäron en Hur) op de berg tijdens de strijd met de Amalekieten.


Dit was ons laatste gezinsmoment over dit thema. We hopen nu gezinsmomenten te gaan doen rondom Advent.

dinsdag 13 november 2018

Prachtig dieren(voolees)boek voor kinderen

Nog niet zo lang geleden kreeg een van onze kinderen een prachtig voorlees en kijkboek over dieren: 'De dierenwereld uit en thuis.' Het boek is van uitgeverij Hemma en is geïllustreerd door Philippe Salembier. De tekst is geschreven door Attie Spitzers. Het heeft de grootte van een A4 en het heeft meer dan 100 bladzijden. Het is echt een aanwinst in onze boekenkast en op het moment heel geliefd hier in huis!

Het boek bestaat uit verschillende delen en het leuke is daardoor dat er heel veel verschillende dieren in voor komen zoals: boerderijdieren, dieren in het bos, dieren in weiden en velden, in de bergen, in warme landen en in poolgebieden. Hieronder een klein inkijkje:

De voorkantJe kunt het boek voorlezen, maar de kinderen kunnen er ook zelf doorheen bladeren. Zoals je op bovenstaande foto's kunt zien heeft het grote illustraties in kleur en bij elke illustratie een stuk tekst waardoor kinderen op een leuke manier heel wat te weten komen over veel verschillende dieren.

Het boek is niet meer nieuw te krijgen, maar op verschillende plekken nog wel tweedehands. Ik kocht het bijvoorbeeld voor heel weinig geld op Marktplaats.

Heerlijk lezen op de bank

zaterdag 10 november 2018

Makkelijk haakpatroon voor een dekentje (met filmpje)!

Nu het buiten weer donkerder en kouder wordt is het zo gezellig om te haken op de bank, dus heb ik het haken weer opgepakt!

Ik ben nu bezig met een grijs dekentje: heel eenvoudig, maar toch mooi. Het is officieel een babydekentje, maar ik gebruik het gewoon als een kleine woondeken. Het is een ontzettend makkelijk patroon. Ik wilde namelijk graag iets wat ik ook kon doen met de kinderen erbij en waarbij ik kon haken en praten tegelijk en dat is gelukt:Ik gebruik wol van de Zeeman. Daar hebben ze heel veel kleuren wol, van vaak maar 99 cent per stuk en ik vind het prima haken.

Mocht je nog nooit gehaakt hebben, maar vind je het wel heel leuk, probeer dit dekentje dan eens! Ik weet eigenlijk zeker dat iedereen dit patroon kan haken, zo makkelijk is het. Op onderstaand filmpje wordt het heel duidelijk uitgelegd:


Als je het leuk vind kun je ook er ook nog een rand omheen maken met behulp van dit filmpje: