vrijdag 28 april 2017

Een filmpje voor moeders van Gloria Furman


Gloria  Furman is predikantsvrouw, moeder van twee jongens en twee meisjes, bevallingscoach en blogger. Ook schreef ze een aantal boeken waarvan 'Glimpses of grace' in het Nederlands is vertaald.

In onderstaand filmpje wil Gloria moeders bemoedigen. Het filmpje hoort bij het boek wat ze schreef met als titel: 'Treasuring Christ when your hands are full'. Nederlands vertaald: 'Koester Christus wanneer je handen vol zijn.' Gloria wil ons aanmoedigen om ons steeds te richten op de Heere Jezus, juist ook wanneer we ons overweldigd voelen door alles wat op ons af komt.
 
In het filmpje heeft Gloria zich in de badkamer teruggetrokken om even rustig achter haar laptop te kunnen zitten. Ze heeft een reactie op èèn van haar blogs gekregen waarin een moeder zich afvraagt hoe Gloria het toch voor elkaar krijgt om zoveel dingen tegelijk te doen: het moederschap, schrijven en ze heeft ook nog eens heel leerzame inzichten...In haar ogen moet Gloria meer uren in een dag hebben dan zij of bezitten over super krachten!
 
Het antwoord van Gloria kun je horen in het filmpje. Voor diegenen die niet zo goed Amerikaans kunnen verstaan heb ik haar antwoord vertaald met wat hulp van twee lieve vriendinnen die heel goed in Engels/Amerikaans zijn ;-):
 
'Je bent te aardig. Ik ben zeker geen supermoeder!
De realiteit is: mijn enige kracht komt uit het Evangelie.
Soms denken we dat we ons meer terug moeten trekken om meer kracht te vinden om ons door de moeilijke situaties heen te slaan.
Maar de realiteit is dat we ons in die momenten moeten vastklampen aan Jezus, want dát zijn de momenten waarop we Hem het meest nodig hebben.
Jezus deed voor ons wat we nooit voor onszelf hadden kunnen doen.
Hij is ons anker en Hij heeft ons verankerd in Zijn liefde.
Dus niets, niets, niets, kan ons ooit scheiden van de liefde van God, in Christus Jezus onze Heere.
Waarom zeg ik dit?
Omdat ik weet hoe makkelijk het is om overweldigd te raken door alles rondom ons.
Niemand is een supermoeder.
We moeten her-focussen en onze aandacht buiten onszelf richten.
In Christus zijn onze handen vol van zegeningen die we nauwelijks kunnen begrijpen.'
 

Wat ik vooral treffend vond in het filmpje is dat het er in de eerste plaats niet om gaat om je terug te trekken en nog meer je best te doen met bijvoorbeeld Bijbellezen en gebed om zo krachten te verzamelen voor de dag. Natuurlijk zijn regelmatig Bijbellezen en gebed wel belangrijk, maar de kracht komt niet uit onszelf of bij onze prestaties vandaan. De oplossing voor onze krachtsvernieuwing is veel eenvoudiger en directer en ligt in een Persoon. Je mag je op elk moment van de dag eenvoudigweg vastklemmen aan de Heere Jezus, zijn in Hem en blijven in Hem. Hij is Zelf onze kracht.

Als laatste nog een mooie quote die laat zien hoe onze 'volle en bezige handen' iedere dag een grote zegen kunnen zijn:

'Ja, moeder, je handen zijn letterlijk vol.
En je handen zijn vol om over te vloeien van genade
door die Ene Die Zijn handen uitstrekte voor jou aan het kruis.'
 
 

Gloria met haar man en vier kinderen
 

woensdag 26 april 2017

Gezinsmoment: De Heere Jezus is opgestaan! (Pasen)

Omdat ik de gezinsmomenten over de Lijdenstijd ook allebei heb geplaatst wil ik hier nog graag het gezinsmoment over Pasen plaatsen om het geheel compleet te maken. Dit gezinsmoment heb ik vorige week samen met mijn zoontje gedaan, mijn man was er dus niet bij.

De belangrijke waarheid die ik mee wilde geven was: 'De Heere Jezus is opgestaan en Hij leeft voor altijd!'

Als introductie deed ik een soort toneelstukje met behulp van onze paastuin. Ik liet zien hoe de steen van het graf werd weggerold en de soldaten uit angst heel hard wegrenden. Daarna kwamen de vrouwen naar het graf van de Heere Jezus en ontdekten dat de steen was weggerold! Toen hoorden ze het blijde nieuws van een engel: de Heere Jezus is opgestaan!

De soldaten schrikken heel erg en rennen hard weg
De vrouwen komen bij het lege graf
Hierna vertelde ik het verhaal nog wat uitgebreider vanuit Mattheüs 28: 1-10 (met af en toe aangevuld vanuit een ander Evangelie) en met behulp van deze platen. Ik liet dit regeltje regelmatig terugkomen: de Heere Jezus is opgestaan, Hij leeft voor altijd! Ook benadrukte ik dat de vrouwen eerst heel verdrietig naar het graf gingen en dat ze later juist heel blij waren, omdat de Heere Jezus is opgestaan! De gezichtsuitdrukkingen van de vrouwen zie je ook heel mooi op de platen die ik gebruikte bij de vertelling.

Hierna maakten we dit werkje:

 
De vormen knipte ik uit gekleurd papier en mijn zoontje plakte ze steeds op. Achter de ronde steen plakten we een prop crêpe papier zodat de steen een beetje van het papier lijkt te komen. We maakten drie kruizen van stokjes, dat was wel even een gepriegel om op te plakken. Daarna plakten we nog een zon met stralen van propjes crêpe papier als teken dat we heel blij en dankbaar zijn dat de Heere Jezus is opgestaan en leeft! Als laatste schreef ik nog het eerste stukje van de tekst uit Mattheüs 28: 6 op de steen: 'Hij is hier niet, want Hij is opgewekt.'

Het werkje hingen we naast het vorige werkje over het sterven van de Heere Jezus. Ook het paastuintje staat er nog, alleen nu wel met een weggerolde steen en een leeg graf. Regelmatig kijken we er nog samen even naar en herhaal ik wat zinnen uit het verhaal die mijn zoontje dan afmaakt. Bijvoorbeeld: De Heere Jezus is .... (opgestaan), de steen was ..... (weggerold), enz. Ook zingen we de liederen: 'Maria kwam bij het graf' en 'Daar juicht een toon, daar klinkt een stem.' De tekst uit Mattheüs 28:6: 'Hij is hier niet, want Hij is opgewekt,' oefenen we regelmatig. We zeggen alleen in plaats van 'opgewekt', 'opgestaan', omdat dit wat 'bekender' klinkt.

 
Later bedacht ik nog dat het erg mooi was geweest om rond deze tijd iets van bloemzaadjes te zaaien en deze op te zien komen als symbool van de opstanding en het nieuwe leven. Helaas was Pasen toen al voorbij, dus wie weet ga ik dat volgend jaar doen bij leven en welzijn!

donderdag 13 april 2017

Gezinsmoment: De Heere Jezus sterft (Lijdenstijd)

 
Helaas zijn we niet in de gelegenheid om dit gezinsmoment op Goede Vrijdag te doen, vandaar dat ik het woensdag al samen met mijn zoontje deed.

Het vorige gezinsmoment hebben we nagedacht over de ongehoorzaamheid van Adam en Eva, waardoor de zonde in ons hart is gekomen. Dit gezinsmoment wil ik de aandacht richten op de Heere Jezus Die de straf voor onze zonden heeft gedragen aan het kruis, waardoor we weer een schoon hart kunnen ontvangen. Dit laatste is ook de belangrijke waarheid die ik graag mee wil geven.

Aan het begin van het moment herhaalde ik nog even kort dat Adam en Eva ongehoorzaam waren en dat daardoor de zonde in ons hart is gekomen en we straf hebben verdiend. Nu gaan we zien dat er Iemand is Die die straf wilde dragen: de Heere Jezus, de Zoon van God.

We maakten als introductie samen een kruis van twee takjes. Ik vertelde dat de Heere Jezus ook moest sterven aan een kruis...

Omdat mijn man er dit keer niet bij was vertelde ik zelf het verhaal over de kruisiging. Ik gebruikte daarbij verschillende plaatjes die ik al eerder had gekopieerd en uitgeknipt uit de kinderbijbels Kijk en Luister van Laura Zwoferink deel 1 en deel 2. Ik probeerde tijdens de vertelling zo goed mogelijk uit te leggen dat de Heere Jezus onschuldig moest sterven en dat het Hem veel pijn koste om de straf voor de zonde te dragen. Tijdens het vertellen gebruikte ik het prikbord als een soort flanelbord en plakte ik er iedere keer een plaatje op met buddy:


Hierna maakten we dit werkstuk:


Het resultaat vind ik erg mooi, maar het was nogal een bewerkelijk werkje om met een peuter uit te voeren ;-). Maar voor een keertje kan dat wel, de volgende keer kies ik weer voor een wat eenvoudiger werkje.
We verfden eerst op een stuk karton een strook geel, oranje en rood. De lijnen kreeg ik strak door elke keer een stuk karton te plaatsen tot het stuk waar geverfd moest worden. Als de kleuren in elkaar overlopen is dat ook mooi, dus strakke lijnen is niet perse nodig. Mijn zoontje mocht zelf verven, dus de verf zat haast in zijn neus ;-). Ik verfde hier en daar nog wat bij en uiteindelijk werd het erg mooi! Daarna knipten we samen met een hele onscherpe schaar de heuvel Golgotha en 6 stroken voor de kruizen uit zwart papier. Daarna mochten mijn zoontje zelf de letters 'Het is volbracht' stempelen. Dit deden we met een oude stempeldoos met alle letters van het alfabet die ik vroeger nog een keer voor mijn verjaardag heb gekregen.


Later in de middag toen alles was opgedroogd mocht mij zoontje alles op het geverfde karton plakken.

Na het stempelen zetten we het kruis die we tijdens de introductie hadden gemaakt in het paastuintje. Ik had dit tuintje van te voren al een beetje klaar gemaakt en er grond en een heuvel en open graf ingemaakt. We deden een grote steen voor het graf als teken dat de Heere Jezus is gestorven en begraven. Ook plaatsten we twee soldaten naast het graf, die het lichaam van de Heere Jezus moesten bewaken.

Als laatste pakte ik de stenen met zonden. Het vorige gezinsmoment hadden we die bij de boom van kennis van goed en kwaad neergelegd als teken dat de zonde in ons hart is gekomen... Maar onze zonden hoeven niet bij de boom te blijven liggen! Daarom legden we de stenen nu als symbool samen bij de voet van het kruis. Als wij met onze zonden naar het kruis (de Heere Jezus) gaan wil en kan Hij onze zonden vergeven en ons een heel nieuw en schoon hart geven!

 

Het paastuintje en het werkstukje zetten we bij elkaar neer op ons kijkplekje en we herhalen deze week nog regelmatig wat er is gebeurd aan het kruis door middel van vragen die we stellen. Verder lees ik het verhaal over de kruisiging na het eten voor uit de kinderbijbel en zingen we liederen met de gitaar over het lijden en sterven van de Heere Jezus. Ook herhalen we vaak de tekst op het werkstukje: Het is volbracht!
 

donderdag 6 april 2017

Gezinsmoment: Adam en Eva zijn ongehoorzaam (Lijdenstijd)


Afgelopen zondag hielden we een gezinsmoment over de zondeval (Genesis 3) en we hebben dit moment gekoppeld aan de Lijdenstijd. We willen graag laten zien dat het door de ongehoorzaamheid van Adam en Eva (de mensen) komt dat het noodzakelijk werd dat de Heere Jezus stierf aan het kruis om de straf voor onze ongehoorzaamheid en zonden te betalen, zodat we weer een schoon en nieuw hart kunnen krijgen. Ons volgende gezinsmoment zal dan ook gaan over de kruisiging van de Heere Jezus waarbij we deze link hopen te leggen.

Als belangrijke waarheid wilden we meegeven: 'Adam en Eva (de mensen) zijn ongehoorzaam geweest aan God en daardoor werd ons hart boos en slecht en is de zonde in ons hart gekomen.' 

Als inleiding had ik een appel verstopt onder een theedoek en mocht ons zoontje raden wat er onder zat. Daarna haalden we de appel te voorschijn en mocht hij er een hap van nemen.

Mijn man vertelde hierna het Bijbelverhaal uit Genesis 3 en gebruikte daarbij deze platen. Tijdens het verhaal werd de belangrijke waarheid zo goed mogelijk uitgelegd.

Als verwerking maakten we eerst de boom van de kennis van goed en kwaad. Ik had van te voren al een boom uitgeknipt en opgeplakt en daar stempelden we appels bij met rode verf. De appel die ik gebruikte tijdens de introductie sneed ik doormidden, we deden er verf op en stempelden samen appels aan de boom:


Daarna kleurde ons zoontje deze kleurplaat van de slang. Ik knipte de slang uit en we hingen hem in de appelboom. We praten met elkaar nog over wat het betekent om een boos en slecht hart te hebben. Je zou dit uit kunnen leggen door te zeggen dat we vanuit onszelf niet naar de Heere willen luisteren, maar onszelf het belangrijkst vinden. We legden zonden in ons hart nog eens uit door te vertellen dat dit verkeerde dingen in ons hart zijn die de Heere heel erg vindt. We brachten het dichterbij door een aantal stenen bij de boom neer te leggen met dingen die niet goed zijn (zonden) uit het leven van alledag.


Als laatste noemden we nog dat Adam en Eva straf kregen van de Heere, ze moesten weg uit de mooie tuin: het paradijs. Ook wij hebben straf verdiend.... Kan het dan nooit meer goed komen tussen de Heere en tussen ons? Gelukkig kan dat wel! De volgende keer gaan we zien dat de Heere Jezus, de Zoon van God, onze straf wilde dragen, waardoor we weer een heel nieuw en schoon hart kunnen krijgen! Zo eindigden we dit gezinsmoment, wat de hele verdrietige waarheid van de zondeval laat zien, toch met blijdschap en hoop!

Ik maakte nog een mooi 'kijkplekje' boven op het speelgoedkastje (zie foto bovenaan dit bericht). Deze week kijken we er regelmatig nog even naar en stel ik er nog wat vragen over. Fijn om te merken dat ons zoontje er op zijn niveau nog veel van weet en er al een hoop van begrijpt!

vrijdag 31 maart 2017

Zo wordt je huis (iets) opgeruimder


De laatste dagen vind ik het leuk om het een en ander op te ruimen in huis of dingen te bedenken waardoor het iets opgeruimder wordt. Misschien komt het door het voorjaar en is het een soort variatie op de grote voorjaarsschoonmaak :-). Hieronder een paar van mijn ontdekkingen en tips om je huis wat opgeruimder te maken:

* Leg spullen die naar boven moeten alvast op de trap. Als ik spullen tegen kom die naar boven moeten leg ik ze altijd gelijk op de trap: een verdwaalde sok, wasgoed, boeken enz. Op die manier blijft het beneden niet rondslingeren en ik loop toch heel vaak de trap op en neer. Onze trap is ook nog eens in de gang, dus niemand die het opvalt dat er soms een hele collectie spullen op de trap ligt ;-). Heb je een trap in de woonkamer dan wordt dit iets lastiger.


* Koop een kruimeldief! Wat ben ik blij met mijn dierbare kruimeldief ;-). Onze stofzuiger staat boven en ik heb niet zo'n zin om die iedere dag naar beneden en naar boven te sjouwen. Nu zuig ik de vloer altijd even met de kruimeldief na iedere maaltijd. Op deze manier is mijn vloer zo weer kruimelvrij en ziet het er schoon en netjes uit. Een schone vloer is belangrijk: heb je een schone vloer, dan oogt je huis gelijk al een stuk netter en opgeruimder!
* Als ik kook gebruik ik een oud dienblaadje voor al mijn restjes groenten, aardappels en ander kookafval. Ben ik klaar met koken dan kieper ik het dienblaadje boven de groente container leeg en het afval is weer opgeruimd. Dit geeft geen vervelend gedoe met te kleine afvalemmertjes, of allerlei restjes en viezigheid op het aanrecht, want daar houd ik niet zo van ;-).
 
 
* Vouw je was iets netter op dan eerst. Als je de inhoud van je kledingkasten wat netter wilt, dan kun je de was voortaan iets netter opvouwen en wegleggen dan hoe je het eerst deed. Sinds ik dit doe, zien de kledingkasten er redelijk netjes uit en ben ik er tevreden over. Ze zijn niet zo netjes als de kast hieronder op de foto, maar dat is ook niet mijn doel ;-). Zorg bijvoorbeeld dat de shirtjes, broeken en hemdjes ongeveer even breed worden opgevouwen en leg alle was zoveel mogelijk met de 'dichte kant' naar voren. Dat kost je misschien even 2 minuten extra werk per opvouwbeurt (hooguit), maar dat is in ieder geval nog veel minder tijd dan dat je je kledingkasten regelmatig moet opruimen omdat het zo'n rommel is.


* Koop een prikbord. Een van de dingen die nog op mijn lijstje staat is een prikbord voor in de keuken. Mijn menuplanning en andere dingen, die nu ergens in een la rondslingeren, kunnen dan op een overzichtelijke manier worden opgehangen. In plaats van een prikbord zou je ook zoiets leuks als op de foto hieronder kunnen ophangen:


* Opruimbakje in de keuken. Op de foto hieronder zie je ons erge handige opruimbakje wat we op het dressoir in de keuken hebben staan. Het is een bakje met drie vakjes: een voor mijn man, een voor mezelf en een voor overige dingen. Er zijn altijd wel papieren die je niet meteen weg wilt doen maar even wilt bewaren of waar je later nog naar moet kijken. Denk bijvoorbeeld aan: roosters, brieven, rekening of post. Dat stoppen wij dan even in ons vakje en later als we meer tijd hebben ruimen we het verder op. Als je oudere kinderen hebt kun je ook een bakje met meerdere vakjes kopen of meerdere bakjes, zodat zij ook hun eigen vakje hebben. Op deze manier blijven er niet allerlei papieren rondslingeren.


* Plekje voor tijdschriften en/of boeken. Maak een plekje voor tijdschriften of boeken in huis. Je kunt allerlei leuke en handige dingen bedenken: een leuke tijdschriftenmand of rek bijvoorbeeld, zoals hieronder op de foto van Pinterest. Wij gebruiken zelf hiervoor een grote rieten mand onder onze salontafel. Regelmatig krijg ik folders door de bus die ik op het moment zelf even niet door kan lezen wegens tijdgebrek, bijvoorbeeld de folders van Open Doors of SDOK. Die leg ik dan zo lang in de mand, want ik wil ze wel graag op een rustiger moment nog lezen.


* Een tien-minuten opruimrondje. Dit pas ik zelf nog niet toe, maar lijkt me vooral erg leuk als de kinderen wat ouder zijn. Je zet een kookwekker of iets dergelijks en dan ga je samen met je kinderen even 10 minuten opruimen in huis. Stel je voor dat je met z'n drieën opruimt dan heb je het resultaat van 10 x 3 = 30 minuten opruimen. En daarna ga je even voorlezen of iets anders leuks doen!


* Een bewaardoos maken voor je kinderen. Sommige dingen van je kinderen kun je gewoon niet weg doen (tenminste ik niet ;-)). Bijvoorbeeld de eerste schoentjes, een babyjurkje of iets anders. Maar hoe kun je dat overzichtelijk bewaren? Op de blog van Wendy Born las ik het hele leuke idee van een bewaardoos voor elk van de kinderen. Het idee is dat je een mooie doos maakt en daar mooie herinneringen van ieder kind instopt. Zo heb je een handig plekje om te bewaren!

maandag 20 maart 2017

Hoe wij zijn begonnen met gezinsmomenten rondom de Bijbel


Sinds een aantal weken zijn we begonnen met gezinsmomenten rondom de Bijbel met onze oudste. Hij is twee-en-half dus we houden het heel eenvoudig. Toch merken we wel dat hij al veel dingen meeneemt uit de Bijbelvertellingen en dat hij meer begrijpt en onthoudt dan dat wij soms denken.
 
Vooral voor diegenen die nog niet zo bekend zijn met gezinsmomenten wil ik hieronder graag uitleggen hoe wij deze momenten bedenken en een plekje geven binnen ons gezinnetje.

* Een tijdstip bedenken
Wij hebben eerst een dag en tijdstip bedacht waarop we de gezinsmomenten voortaan wilden gaan doen. Dat  voorkomt dat het er toch weer niet van komt, het geeft meer rust en je weet wanneer je alles voorbereid moet hebben. Ook hebben we erover nagedacht hoe vaak we het willen doen. Wij doen het nu èèn in keer in de twee weken, het kan ook prima (zeker als je grotere kinderen hebt) èèn keer in de week. Kijk ook wat er in jouw gezin haalbaar is: al doe je het maar èèn keer in de maand of minder, het is heel fijn dat je het in ieder geval doet!

* Het Bijbelgedeelte bepalen
Eerst bedenken we een Bijbelgedeelte waarover we de gezinsmomenten willen houden. Je kunt er ook voor kiezen om een aantal gezinsmomenten over een bepaald thema te houden of om een aantal Bijbelgedeelten achtereenvolgens te behandelen. Op het moment zijn we bezig met het leven van de Heere Jezus uit het Bijbelboek Johannes.

* Het Bijbelgedeelte lezen en èèn belangrijke waarheid eruit halen die je mee wilt geven
Tijdens de voorbereiding lees ik eerst het Bijbelgedeelte en haal ik er èèn belangrijke waarheid uit die ik graag mee wil geven aan ons zoontje. Dit heb ik geleerd van mijn pabo-tijd. Voor het Bijbelverhaal moesten we altijd duidelijk opschrijven wat we de kinderen mee wilden geven en dat geeft meer richting aan je verhaal en aan het gezinsmoment. Omdat mijn zoontje nog maar klein is, houd ik het bij èèn heel eenvoudige waarheid (heel basaal). Pas hadden we bijvoorbeeld een gezinsmoment over 'De bruiloft te Kana'. De belangrijke waarheid van dat gezinsmoment werd: 'De Heere Jezus kan alles, zou voor Hem iets te wonderlijks zijn?' In ons gezinsmoment over 'Zacheüs' werd de belangrijkste waarheid: 'De Heere ziet mij altijd!' Heb je oudere kinderen, dan kun je deze waarheden natuurlijk uitdiepen. Belangrijk is dat je ze steeds aanpast aan de leeftijd en belevingswereld van je kinderen. Het is vooral heel mooi als je een beetje weet wat er leeft in de harten van je kinderen en als je daarbij kunt aansluiten en daarover iets mee kunt geven.  

* Het Bijbelgedeelte een paar keer lezen en het verhaal vertellen
Meestal vertelt mijn man het Bijlverhaal en bereid dit voor. Vaak hebben we het van te voren even samen over de belangrijke waarheid die we mee willen geven, zodat dit in het verhaal ook duidelijk terugkomt. Omdat onze zoon nog maar twee is, is zijn spanningsboog nog behoorlijk kort en daarom maken wij graag gebruik van verschillende platen tijdens het verhaal. Zo gebruiken we tijdens de vertelling bijvoorbeeld de kinderbijbels 'Kijk en Luister' van Laura Zwoferink, waar mooi gekleurde platen instaan. Op het moment gebruiken we ook vaak deze site waar heel veel Bijbelverhalen met behulp van prachtige platen worden verteld. Soms kun je bij je vertelling ook duplo, lego of Playmobil poppetjes en ander materiaal gebruiken om het uit te beelden. Ook flanelplaten zijn soms mooi om te gebruiken. Bij dit soort platen plak je steeds een bepaalde figuur of persoon op een bord, zodat er langzaam een steeds uitgebreidere afbeelding ontstaat. Zie voor voorbeelden van flanelplaten bijvoorbeeld deze link. Niet alles vind ik geschikt, maar je kunt natuurlijk zelf bepalen wat je ervan gebruikt.

* De verwerking
Op internet of Pinterest zoek ik naar een mooie en leuke verwerking. Meestal typ ik gewoon het onderwerp in op Google of Pinterest met daarachter bijvoorbeeld 'knutselwerkje'. Er zijn heel veel kleurplaten, puzzels en mooie werkjes te vinden op internet. Soms is het leuk om gewoon zelf iets te bedenken. In plaats van knutselen kun je ook af en toe een andere verweking bedenken: een quiz, het verhaal navertellen of uitbeelden, een speurtocht enz.
Tijdens de verwerking proberen we altijd nog na te praten over het verhaal. Dit doen we meestal door vragen te stellen. We vragen hierbij naar feiten van het verhaal, omdat het heel goed is als kinderen feitenkennis ontwikkelen over de Bijbel. Maar we stellen zeker ook vragen over de belangrijke waarheid die we mee wilden geven om te kijken of dit een beetje is overgekomen en om het waar mogelijk nog wat uit te diepen.

* De introductie
Toen ik nog voor de klas stond deed ik voordat ik met mijn Bijbelverhaal begon vaak een korte inleiding die met het Bijbelverhaal te maken had. Soms vertelde ik een kort verhaaltje, een voorbeeld, liet ik een plaat zien, stelde ik een vraag of deed ik een proefje. Op die manier heb je de aandacht van de kinderen er meteen goed bij en gaat het meer spreken. Ieder gezinsmoment probeer ik daarom altijd met een korte introductie te beginnen die te maken heeft met het Bijbelgedeelte en verhaal van dat moment. Daarbij probeer ik zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld en de leeftijd van ons zoontje. Soms zoek ik hiervoor wel eens op internet voor ideeën, maar meestal verzin ik ze zelf in de week voor het gezinsmoment tijdens huishoudelijk werk. Dan komen er soms zomaar ideeën opborrelen tijdens bijvoorbeeld het stofzuigen, heel handig ;-). Een paar voorbeeldjes van introducties:
- In het gezinsmoment over Zacheüs maakten we als introductie samen een boom van duplo.
- In het gezinsmoment over de 5 broden en 2 vissen mocht ons zoontje als introductie een boterham in stukjes breken.

* Liederen zingen
Vaak zingen we een aantal liederen tijdens het gezinsmoment. Soms vooraf of tijdens de verwerking, maar ook wel eens aan het eind. Net wat het beste past.

* Een kijkplekje inrichten
De weken na het gezinsmoment probeer ik altijd nog wat terug te blikken op dat wat we geleerd hebben en mee wilden geven. Een handig hulpmiddel hierbij is het inrichten van een kijkplekje ergens in huis. Ons kijkplekje is nu boven op ons speelgoedkastje, waar ik wat materialen neerzet over het gezinsmoment wat we hebben gedaan. Dat laat ik meestal staan tot het volgende moment. Je kunt bij materialen denken aan: platen over het verhaal, een Bijbeltekst die er mooi bij past, een lied, een voorwerp, het knutselwerkje wat je hebt gemaakt enz. Deze materialen stonden er bijvoorbeeld op ons kijkplekje na ons gezinsmoment over Zacheüs:

 
Links zie je de platen van het verhaal uit de kinderbijbel van Laura Zwoferink. Verder de boom die we hebben gemaakt tijdens de introductie en het werkje wat we maakten als verwerking. (volgens dit idee van Pinterest) Daarvoor het liedje: 'Er is geen plaats' van Hanna Lam wat gaat over Zacheüs. In de week na het gezinsmoment stelde ik regelmatig nog wat vragen zoals: Wie klom er in de boom? Ook liet ik zinnen afmaken: 'De Heere ziet mij.....' (altijd). Als ik ....(buiten ben), als ik ..... (binnen ben), aan het ..... (slapen ben) enz. We zongen ook het liedje over Zacheüs nog een aantal keer.

* Bewaren
Het is een beetje jammer om de werkjes die zijn gemaakt tijdens een gezinsmoment weg te gooien. De werkjes die we tijdens de gezinsmomenten maken wil ik daarom in een plakboek of map bewaren (met de datum erbij). Soms geven we ook wel eens een mooi werkje aan een familielid of kennis of we sturen het op. Als je er bijvoorbeeld een mooie Bijbeltekst bijschrijft, kan dit een mooie bemoediging zijn!

Ik zal niet heel vaak onze gezinsmomenten plaatsten, omdat er al andere prachtige blogs zijn die dit doen. Deze staan in de zijbalk van mijn blog onder 'mijn lijst met blogs'. Wel lijkt het me mooi om regelmatig (misschien zo een keer in de twee of drie maanden, ik weet het nog niet zo precies) een moment te plaatsen. Ieder gezin doet het tenslotte toch weer net wat anders en we kunnen altijd weer leren en mooie ideeën opdoen van elkaar ;-). En ook vooral elkaar bemoedigen om door te gaan met deze belangrijke momenten!

dinsdag 14 maart 2017

Recept mexicaanse wraps


Deze wraps heb ik vorige week nog gemaakt. Wij vinden ze heerlijk en ze zijn makkelijk te maken.

Met onderstaand recept kun je ongeveer 8 kleine wraps vullen. Ik gebruik meestal drie-vierde en een-derde theelepel voor de kruiden (zie benodigdheden) omdat ik een hele en een halve theelepel al snel een beetje te pittig vind en dan proef je amper de groenten meer.

Benodigdheden:
200-300 gram kipfilet, kipkruiden, ketjap
1 rode paprika
2 uien
1 prei
1 klein blikje maïs
100 gram crème fraiche
geraspte kaas
drie-vierde theelepel uienpoeder
halve theelepel chilipoeder
drie-vierde theelepel paprikapoeder
een-derde theelepel komijnpoeder
drie-vierde theelepel knoflookpoeder
een-derde theelepel korianderpoeder
beetje peper
klein beetje water
8 kleine volkoren wraps (klik hier als je wraps zelf wilt maken zonder E nummers)

Bereiding:
Snijd de kipfilet in kleine stukjes, kruid met kipkruiden en een beetje ketjap en bak in wat olijfolie. Roerbak de gesneden uien, prei en paprika een paar minuten mee.
Voeg alle kruiden toe aan de pan en giet er een klein beetje water bij. Meestal maak ik van te voren de mix van kruiden al klaar en bewaar ik het zolang in mijn potje met 'mexicaanse kruiden'. Dat scheelt weer tijdens het koken:


Laat het water zoveel mogelijk verdampen. Roer de kruiden even goed door het groente en kipmengsel heen.
Voeg de maïs, crème fraiche en kaas toe en doe er eventueel nog wat peper bij. Laat het nog even opstaan en dan is de saus klaar.


Verwarm de wraps daarna volgens de verpakking of maak ze zelf volgens het recept. Tijdens het eten vouwen wij meestal van dit soort mooie envelopjes ;-):


Ons kleine meisje kreeg natuurlijk nog geen wraps tijdens onze maaltijd, maar een heerlijk eigen gepureerd prakje van winterwortel, tomaat en een aardappeltje volgens een idee van de site van 'smikkel.nl' ;-).


 

donderdag 2 maart 2017

Tien dingen die ik leer van het moederschap

Een van de mooie dingen van het moederschap is dat het je leven verrijkt en verdiept. Er zijn zoveel dingen die je van het moederschap kunt leren. Hieronder heb ik er tien opgeschreven, hoewel er vast nog wel meer zijn!

1) Dankbaarheid voor de gewone, dagelijkse dingen die toch zo bijzonder zijn
Ik hou zo van alle die kleine, gewone dingen die me vertellen dat ik moeder ben. Ik probeer steeds meer te leren om ze bewust te zien:
- de kleine laarsjes in de gang naast onze schoenen 
- het kleine roze knuffeltje in het wipstoeltje
- het duplo-bouwwerk in het speelhoekje wat tot morgen mag blijven staan
- de vingertjes op het glas van de woonkamerdeur
- het rompertje met een afbeelding van een klein muisje erop
'Geloofd zij de Heere; dag aan dag overlaadt Hij ons.' (Psalm 68: 20)

 
2) Geduld
Door mijn kinderen leer ik geduld. Met kinderen gaat alles veel langzamer. Zo klimt onze oudste bijvoorbeeld altijd op zijn gemak de trap op en af en wil hij soms ook halverwege nog 'even ditten' (even zitten). En dat doet hij ook als ik eigenlijk haast heb of in mijn hoofd nog heel veel moet doen... En dan alle dingen die je je kinderen aan moet leren en wat allemaal niet in één keer gaat: netjes eten, rommel opruimen, zindelijk maken... Het is soms moeilijk, maar ook een mooie leerschool voor geduld!
'Bekleed u dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innerlijke gevoelens van ontferming,  vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld' (Kolossenzen 3: 12)

3) Iets beter de liefde van God voor Zijn kinderen begrijpen
De liefde van een moeder voor haar kinderen gaat heel diep en is onvoorwaardelijk. Hoewel ik het nooit ten volle zal begrijpen, vind ik het bijzonder dat ik door mijn moederliefde weer iets beter de liefde van God voor Zijn kinderen ga verstaan.
'Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd.' (1 Johannes 3:1)

4) Vergeven 
Een van de moeilijke dingen van het moederschap is dat je al snel merkt dat ook bij je eigen lieve kinderen de zonde in het hart zit en dat ze verkeerde dingen doen. Maar juist daardoorheen leert God ons om steeds weer te vergeven zoals Hij ons ook iedere keer weer opnieuw vergeeft.
'Hij zal Zich weer over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen, ja, U zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee.' (Micha 7: 19)

5) Overgeven en loslaten
Soms zou ik mijn kinderen wel altijd vast willen houden en overal voor willen beschermen. Maar dat gaat niet. Natuurlijk mag ik heel goed voor ze zorgen, maar ik moet ook leren om mijn kinderen over te geven aan God. Hij zal ze beschermen en Hij zal voor ze zorgen, ook daar en op die momenten waar ik het niet kan doen en waar ik ze los moet laten. Ik heb niet altijd alles in de hand, maar God wel.
'Daarom heb ik hem ook voor al de dagen dat hij op aarde is, aan de HEERE overgegeven.' (1 Samuël 1 28)

6) Mijn eigen belangen op de tweede plek zetten
Door mijn kinderen leer ik een beetje meer om te sterven aan mijzelf. Sterven aan jezelf klinkt misschien een beetje 'hoog' maar het betekent eenvoudigweg dat je leert om niet je eigen wensen, verlangens en belangen voorop te stellen maar die van een ander. In dit geval dus je kinderen. In de praktijk betekent dat bijvoorbeeld dat ik net even op de bank zit uit te blazen met een lekkere kop thee en dat ik dan toch weer op moet staan omdat een van de kinderen me nodig heeft. Of mijn eigen eten wordt koud omdat een van de kinderen eerst eten nodig heeft. En zo kan ik nog zoveel kleine en grote dingen bedenken.  Zo hoorde ik vandaag van een moeder die er elke nacht twee keer uit moest omdat haar kind huilde. Dit vraagt soms veel, maar ik moet niet vergeten dat juist die momenten van 'sterven aan mijzelf' ook veel waarde hebben als ik sterf zoals de tarwekorrel:
'Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht.' (Johannes 12: 24) 

 
7) Meer waardering voor mijn moeder en schoonmoeder
Deze vrouwen hebben vier en zes kinderen opgevoed en nu ik zelf moeder ben weet ik dat dat heel wat van je kan vragen. Toen ik zelf nog geen kinderen had, had ik lang niet zo in de gaten wat er bij het moederschap allemaal komt kijken... Dat ga ik nu veel meer begrijpen en mede daardoor heb ik ze hoog staan!
'Eer je vader en moeder (dat is het eerste gebod met een belofte), opdat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde.' (Efeze 6:1)

8) Wat het betekent om echt te vertrouwen en geen zorgen voor morgen te hebben!
Iets heel moois van kinderen is dat ze zo onbevangen en oprecht vertrouwen. Met mooie, grote en open ogen kijken mijn kinderen de wereld in. Als ik iets zeg dan gelooft onze oudste mij, want mama heeft het gezegd dus dan is het waar. Door het onvoorwaardelijke vertrouwen van mijn kinderen laat de Heere mij zien dat ik Hem ook helemaal kan en moet vertrouwen, zoals een kind dat doet. Verder maakt een kind zich meestal ook totaal niet bezorgd voor de dag van morgen. Pama en mama zorgen toch voor hen, dus dan is het goed!
'Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen?' (Mattheüs : 6: 26 en 27)

9) Ik vermag alle dingen door Hem Die Mij kracht geeft
Wat ben ik blij met de kracht van de Heere. Als ik moe ben geeft Hij mij kracht en Hij is altijd bij mij. Zonder Hem kunnen we niets doen. En Zijn kracht wordt juist in mijn zwakheid volbracht.
'Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden, jongen mannen zullen zeker struikelen; maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.' (Jesaja 40: 29-31)

10) Ik leer dat ik iedere dag weer opnieuw mag beginnen!
Sommige dagen als moeder gaan niet goed, ik ben regelmatig niet de moeder die ik wil en moet zijn. Er gaat geen dag voorbij of ik heb het in de gaten: ik ben niet perfect. Maar wat is het heerlijk dat ik als ik wakker wordt weer samen met de Heere opnieuw mag beginnen. Als ik mijn zonden beleden heb, hoef ik niet steeds achterom te kijken naar de dag die niet zo goed ging. Maar ik mag vooruit blikken en samen met Hem vol goede moed een nieuwe dag ingaan! 
'Het is de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn, dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is! Nieuw zijn ze, elke morgen; groot is Uw trouw!' (Klaagliederen 3 : 22 en 23)