woensdag 24 februari 2016

Paas-kijktuin: stille week met jonge kinderen


Gisteren heb ik alvast de Paas-kijktuin gemaakt die ik samen met mijn zoontje wil gaan gebruiken tijdens de stille week die er al weer bijna aankomt!

De basis van de Paas-kijktuin bestaat uit:
- Een dienblad of blad met opstaande rand, waarvan je de bodem bedekt met grond. (evt. even een plastic vuilniszak eronder leggen zodat het dienblad mooi blijft)
- Een lege pot voor het graf. Deze leg je in de tuin en bedek je met grond zodat alleen de opening overblijft.
- Een kruis gemaakt van twee houten stokjes.
- Zeven waxinelichtjes. Elke dag van de stille week gaat er een kaarsje meer aan als symbool van de Heere Jezus, Die het licht van de wereld is. Op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag gaan alle kaarsjes uit en op Paasdag (de opstandingsdag) branden alle kaarsjes.
- Zeven tekstkaartjes. Voor elke dag maak je een kaartje met de Bijbeltekst die past bij het verhaal van die dag. Dit kaartje zet je in de tuin.

Tekstkaartjes voor in de tuin
De Paas-kijktuin laat elke dag van de stille week een ander verhaal zien omdat je elke dag een aantal kleine dingen toevoegt die te maken hebben met het verhaal wat je die dag hebt verteld. Vandaar: een kijktuin. Voor elke dag (7 dagen) heb ik een gedeelte om te lezen, een toevoeging in de Paas-kijktuin, een Bijbeltekst, een lied en een opdracht die ik samen met mijn zoontje wil gaan doen. Op deze manier wil ik samen toeleven naar Goede Vrijdag en Pasen. Voor de opzet heb ik dankbaar gebruikt gemaakt van deze pagina van de site van generatio. Ik heb het een en ander aangepast en de opdrachten zo gemaakt dat ze goed passen bij de leeftijd van mijn zoontje (1 jaar). Hieronder zal ik weergeven wat ik per dag wil gaan doen. Wie weet kun je dit ook gebruiken of brengt het je op mooie ideeën die passen bij jouw kind(eren)! 

Maandag 21 maart - Palmpasen (officieel is dat natuurlijk zondag, maar in een voorbereiding van 7 dagen komt het beter uit om het op maandag te doen)
Lezen: Verhaal van de intocht in Jeruzalem
Toevoegen tuin: Palmtak (buxus takje), ezel (van Playmobil of Duplo), mantels, kaartje met Bijbeltekst, 1 kaarsje aan.
Bijbeltekst: 'Hosanna! Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere, de Koning van Israël.' (Johannes 12:13b)
Zingen: 'Hosanna, hosanna, de koning komt'
Werkvorm: Mijn zoontje mag de mantels neerleggen voor het ezeltje en zwaaien met het palmtakje. We zingen 'Hosanna, hosanna, de koning komt' en laten het ezeltje over de mantels heen en weer lopen.

Dinsdag  22 maart - De voetwassing
Lezen: Verhaal van de voetwassing
Toevoegen tuin: Bakje met water en doekje, kaartje met Bijbeltekst, 2 kaarsjes aan.
Bijbeltekst: 'Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals Ik voor u heb gedaan.' (Johannes 13:15)
Zingen: 'Ik was hongerig en jij gaf mij te eten'
Werkvorm: We wassen samen de voeten van een poppetje (van Duplo) met water uit een bakje en een doekje.

Woensdag 23 maart - Laatste avondmaal
Lezen: Verhaal van het laatste avondmaal
Toevoegen tuin: Bordje of bakje met stukjes matze en klein bekertje met druivensap of rode limonade, kaartje met Bijbeltekst, 3 kaarsjes aan.
Bijbeltekst: 'En terwijl zij aten, nam Jezus brood en toen Hij het gezegend had, brak Hij het en gaf het hun en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam.' (Marcus14:22)
Zingen: 'Welk een vriend is onze Jezus'
Werkvorm: Een matze in kleine stukjes breken en eten en druivensap of rode limonade drinken.

Donderdag 24 maart- Verloochening door Petrus
Lezen: Verhaal van de verloochening van Petrus
Toevoegen tuin: Haan, kaartje met Bijbeltekst, 4 kaarsjes aan. 
Bijbeltekst: 'Voordat de haan twee keer gekraaid zal hebben, zult u Mij driemaal verloochenen' (Marcus 14:72b)
Zingen: 'Heer' ik kom tot U, hoor naar mijn gebed' 
Werkvorm: Kleurplaat van deze haan samen inkleuren.

De verloochening van Petrus
Vrijdag 25 maart - Sterven van Jezus
Lezen: Verhaal van de kruisiging
Toevoegen tuin: Grote grijze steen voor het graf, kruis plat (aan het eind van het verhaal), kaartje met Bijbeltekst, 5 kaarsjes aan en aan het eind van het verhaal alle vijf de kaarsjes uitblazen als symbool dat de Heere Jezus is gestorven.
Bijbeltekst: 'Het is volbracht!' (Johannes 19:30b)
Zingen: 'Als ik mijn ogen sluit...'
Werkvorm: Ik heb op stenen een aantal zonden geschreven, die doen we in een potje. Ik leg uit dat het belangrijk is dat we de zonden niet voor onszelf houden (in ons hart, het potje), maar bij het kruis (de Heere Jezus) brengen. We keren het potje met de zonden om aan de voet van het kruis. Als wij onze zonden bij Hem brengen en er eerlijk en oprecht verdriet van hebben, kan en wil Hij vergeven. Hij is juist voor die zonden gestorven aan het kruis en heeft de schuld betaald. Het is volbracht!

Stenen (zonden) in de pot
Zaterdag 26 maart - Stille zaterdag
Lezen: Verhaal van begrafenis en opdracht tot beveiliging van het graf
Toevoegen tuin: Steen voor het graf, kruis nog steeds plat, soldaat (Playmobil poppetje) voor het graf, kaartje met Bijbeltekst, geen kaarsjes aan.  
Bijbeltekst: 'En toen hij het van het kruis afgenomen had, wikkelde hij het in fijn linnen en legde het in een graf dat in een rots uitgehouwen was, waarin nog nooit iemand gelegd was.' (Lukas 23: 53)
Zingen: 'Waarom bleef U zo stil...'
Werkvorm: Ik leg elke keer een voorwerp wat te maken heeft met dit verhaal onder een kleed. Mijn zoontje mag het er onder vandaan halen en dan leg ik uit wat het met het verhaal te maken heeft. (Bijvoorbeeld het Duplo poppetje van de soldaat, witte doeken voor het lichaam van de Heere Jezus, Jozef en Nicodemus (twee Duplopoppetjes), bloem uit de tuin waar het graf was) 

Stille zaterdag
Zondag 27 maart - De opstanding
Lezen: Het verhaal van de opstanding
Toevoegen tuin: De steen van de opening van het graf, in het graf netjes opgevouwen doekjes, de drie vrouwen bij het graf, potje met bloesem of andere takjes als symbool voor Nieuw leven, kaartje met Bijbeltekst, alle 7 kaarsjes aan.
Bijbeltekst: 'Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt.' (Lukas 24: 6a)   
Zingen: 'Maria kwam bij het graf'
Werkvorm: Ik laat een wit en een zwart papier zien aan mijn zoontje. Het witte papier blijft heel, het zwarte papier mag hij helemaal in stukjes scheuren als teken dat de Heere Jezus de dood en de zonde (zwart) heeft overwonnen.

Het zwarte en witte papiertje (beetje een wazige foto, maar ik heb geen andere ;-))
 
De opstanding: alle 7 kaarsjes branden en de takjes bloesem staan erbij als teken van Nieuw leven! 

donderdag 11 februari 2016

Ongeboren kindje


De laatste weken begin ik het kindje in mijn buik steeds vaker te voelen. Het is al een echt levend klein mensje, wat beweegt, voelt en kan horen...Vandaag las ik in een boekje van Corrie ten Boom zo'n prachtig hoofdstuk over zo'n ongeboren kindje in de buik van de moeder. Het gaat onder andere over een droom die Corrie had waarin ze in gesprek was met het kindje. En hoewel dit natuurlijk in werkelijkheid nooit kan, raakte het me erg. Ik zou wel willen en me ook zomaar kunnen voorstellen, dat dit over mij en mijn ongeboren kindje gaat. Omdat ik het zo mooi vond heb ik het hoofdstuk hieronder overgenomen:

Gisten ontmoette ik een vrouw die een kindje verwacht. Ik vind het altijd fijn om met zo'n moeder te bidden en Gods zegen te vragen voor het kind dat ze onder haar hart draagt.
Ik zei: 'Heere Jezus, U houdt al van dit kindje. U kent het en U kunt dat kleine hart al met Uw liefde vullen.' Ik zei ook: 'Heere wilt U het kindje en de moeder tijdens de zwangerschap kracht en gezondheid geven? En ook bij de geboorte? Zegen de dokters en de verpleegsters die haar zullen helpen en geef hun wijsheid en liefde.' Ik was blij dat ik dit kon doen, want ik weet dat de Heere onze gebeden hoort.

Enige tijd later lag ik in de zon, en ik denk dat ik in slaap was gevallen, want ik had een droom. Ik praatte met het kindje waarvoor ik had gebeden. In dromen gebeuren vaak dingen die in werkelijkheid onmogelijk zijn: het kindje praatte met me. Het zei: 'Ik ben erg gelukkig dat ik op dit veilige plekje van de wereld ben. Het is zo warm en rustig onder mama's hart. Ik heb genoeg voedsel en ik verlang er helemaal niet naar om geboren te worden. Het leven zal moeilijk en druk zijn. Nee, ik wil hier altijd blijven.'

In mijn droom antwoordde ik: 'Je moet niet denken dat de geboorte verdrietig over verkeerd is. Het is een vreugde om geboren te worden, want dan begint het leven, het echte leven. Je zult je moeders gezicht zien, en haar ogen die vol liefde naar je zullen kijken. Je zult haar armen om je heen voelen. Daarna zul je opgroeien en een groot mens worden. Als dan een tijd geleefd hebt, komt er een moment dat je een andere geboorte zult moeten meemaken. Dat is wanneer je deze wereld verlaat en naar de hemel gaat. Het zal net zo zijn als wanneer je je plekje onder moeder hart verlaat en in dit leven komt. Dan zul je Jezus' ogen zien; Hij zal je in Zijn armen nemen en je brengen naar een prachtig huis dat Hij gereedgemaakt heeft voor allen die in Hem geloven.'

Ik werd wakker en moest lachen. Ik was blij met die droom. Hij was goed. Ik nam de Bijbel en las:

'Uw ogen zagen mijn vormeloost begin...Gij hebt mij in de schoot van mijn moeder geweven...' (Psalm 139:16,13)

Bron: Een hoofdstuk uit 'Het beste deel komt nog' van Corrie ten Boom

maandag 8 februari 2016

Wees in geen ding bezorgd....(Filippenzen 4:6-9)


'Wees in geen ding bezorgd..' vind ik soms makkelijker gezegd dan gedaan! Misschien dat daarom de bekende verzen over bezorgdheid uit Filippenzen 4: 6-9 mij erg aanspreken.

'Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenkt dat. Wat u ok geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat; en de God van de vrede zal met u zijn.'

Aan het eind van het hoofdstuk over angst en bezorgdheid in 'De Godvrezende vrouw' van Martha Peace, las ik iets moois over dit gedeelte. Het Woord van God is levend en krachtig en ook praktisch, soms direct in ons dagelijks leven, te gebruiken. Zo is het ook met Filippenzen 4:6-9. Deze verzen laten namelijk drie duidelijke instructies zien om, met de hulp van de Heere, bezorgdheid en angst tegen te gaan door:
 
1) bidden (vers 6)
2) denken (vers 8)
3) doen (vers 9)

1. Bid: Bid een gebed van smeking en dankzegging. (vers 6)
'Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God...'

Wanneer je je ook maar een beetje bang of bezorgd begint te voelen, neem dan direct de tijd om te bidden en breng je nood bij God in smeking (een nederig verzoek) en dankzegging. Wij zijn vaak erg druk met het vertellen van onze eigen problemen in ons gebed en dat mag ook. Maar het is goed om er op te letten dat je naast je verzoek, ook je dankbaarheid uitspreekt naar God. Dankzegging helpt vaak ook al om je gedachten op de Heere te richten (in plaats van op jezelf en je eigen probleem) en je opnieuw te realiseren hoe groot en goed Hij is.

2. Denken: Vervang on bijbelse gedachten door Bijbelse gedachten. (vers 8)
'Verder, broeders (en zusters) al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.'

Wanneer je de Heere je nood hebt verteld en Hem hebt gedankt, ga dan eens goed na welke gedachten je hebt. Vaak maken niet de omstandigheden zelf, maar de manier waarop we over bepaalde omstandigheden denken, ons namelijk het meest angstig en bezorgd. Door deze gedachten die je hebt over de omstandigheden, wordt je steeds banger, bezorgder of verdrietiger. Bovendien kloppen deze gedachten vaak ook niet en zijn het leugens. Daarom is het belangrijk om over je gedachten te waken. Wanneer je een zondige angstige, bezorgde of onrealistische gedachte hebt, probeer deze dan te vervangen door een ware, Bijbelse gedachte.

In Filippenzen 4: 8 worden deze Bijbelse gedachten heel mooi omschreven als....
- al wat waar is: dit zijn gedachten die geldig, betrouwbaar en eerlijk zijn. Ze zijn het tegenovergestelde van onware gedachten.
- al wat eerbaar is: dit zijn nobele gedachten en gedachten die respect verdienen.
- al wat rechtvaardig is: dit zijn gedachten die juist, precies en overeenkomstig Gods standaard zijn.
- al wat rein is: dit zijn moreel zuivere gedachten.
- al wat lieflijk is: dit zijn aangename of behaaglijke gedachten.
- al wat welluidend is: dit zijn gedachten die volgens de Bijbel aantrekkelijk zijn.

Hoe kun je dan praktisch door Bijbelse gedachten je angstige gedachten overwinnen? Stel je voor dat je morgen een hele drukke dag hebt waarin je heel veel moet doen. Je zou je helemaal over kunnen geven aan je bezorgde en angstige gedachten en het volgende kunnen denken:
'Ik heb het morgen vreselijk druk (ware gedachte); het gaat me nooit lukken om alles af te krijgen en het wordt vast een rommeltje in huis (onware gedachte: je kunt niet van te voren weten of je het niet af krijgt); ik kan ook zo weinig aan!' (Geen lieflijke en rechtvaardige gedachte) Het gevolg van deze gedachten is dat je nog bezorgder wordt en bijvoorbeeld de halve nacht wakker ligt.
In plaats van je aan deze bezorgde en angstige gedachten over te geven, kun je deze gedachten ook, met behulp van de Heere, vervangen door Bijbelse gedachten:
'Ik heb het morgen vreselijk druk (ware gedachte); maar ik ga proberen om zoveel mogelijk taken te doen en wanneer het echt teveel wordt kan ik altijd iets doorschuiven naar een andere dag waarop ik het minder druk heb; God zal mij in ieder geval helpen om morgen te doen wat nodig is, want dat belooft Hij in Zijn Woord!' (ware, eerbare en rechtvaardige gedachte). Als je zo denkt, kun je alles in Gods handen overgeven en kun je heerlijk en gerust gaan slapen, wetend dat Hij de volgende drukke dag bij je zal zijn en voor je zal zorgen.

3. Doen: Laat praktische daden zien die passend zijn voor de specifieke situatie. (vers 9)
'Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat; en de God van de vrede zal met u zijn.'

Wat de Filippenzen Paulus hadden zien doen omvatte waarschijnlijk dingen als bidden, wijs advies zoeken, zegenen in plaats van vervloeken, het benoemen van Bijbelse gedachten die hij dacht, God danken en zijn leven concentreren op het verheerlijken van God.

Ook wij kunnen, net als Paulus, ons richten op het doen van deze dingen in plaats van in onze bezorgdheid te blijven hangen. Bedenk in jou situatie wat je nu in gehoorzaamheid kunt doen om God en de naaste te dienen in plaats van je helemaal over te geven aan je eigen bezorgde gevoelens en je kracht en energie daaraan te verspillen.

Ben je bezorgd over je financiën? Wees dan vandaag een goede rentmeester over wat God je vandaag al heeft toevertrouwd. Ga bijvoorbeeld een lijstje met inkomsten en uitgaven bijhouden. Ben je bezorgd over de kinderen en hun toekomst? De beste strategie om hen voor te bereiden op morgen is hen vandaag op te voeden in de terechtwijzing van de Heere. Ga bijvoorbeeld ieder weekend Bijbelstudie met ze doen. Ben je bezorgd omdat je bang bent dat je niet genoeg contacten hebt? Ga bij iemand op bezoek die eenzaam is. Als je je toelegt op de zorgen van vandaag en daarmee aan de slag gaat, hoef je je geen zorgen te maken over morgen.

Dit gedeelte uit Filippenzen eindigt tenslotte met een prachtige belofte: '...En de God van de vrede zal met u zijn...'

Martha zegt het heel mooi in haar boek:

'Terwijl je op rechtvaardige wijze bid, denkt en doet,
zal Gods vrede,
onbevattelijk in grootsheid,
de wacht houden
bij de deur van het hart
en over de gedachten van de gelovige,
om de komst van angst en twijfel te voorkomen.'
(blz 280)

Laten we ons aan deze belofte vasthouden en ons oefenen in het bidden, denken en doen zoals hierboven. Natuurlijk zullen we nog regelmatig of zelfs vaak vallen, maar met Hem mogen we telkens weer opstaan. En in Gods kracht mogen we er toch ook op vertrouwen dat we steeds meer zullen leren om niet bezorgd te zijn en elke dag te leven in Zijn grote vrede en rust!
 

vrijdag 5 februari 2016

Goede communicatieopdracht voor in je huwelijk

Mijn man geeft eens in de zoveel tijd een zaterdag leiding op een Bijbelschool en ik ga dan die dag ook mee. De lessen die we krijgen zijn mooi en leerzaam. Dit keer kregen we les van iemand van het Centrum van Pastorale Counseling (CPC). In de les werd uitgelegd hoe je iemand kunt helpen met behulp van de Bijbel en hierbij kwamen onder andere ook huwelijksproblemen aan de orde.

De docent gaf toen een voorbeeld van een goede opdracht om eens samen als man en vrouw te doen. Hij zei erbij dat de opdracht ook heel goed is om te doen als je niet direct hele grote huwelijksproblemen of huwelijkscounseling nodig hebt ;-). 

Mijn man en ik hebben het al samen gedaan. We deden alleen een beetje lang over de bespreking, dus daar zijn we nog niet mee klaar en gaan we een volgend avondje dat we samen zijn gewoon weer rustig mee verder ;-). Wie weet is het als je getrouwd bent of als je gaat trouwen, ook wat voor jou. Het is de bedoeling dat je allebei twee lijstjes maakt:

- Een lijstje met 10 dingen waarmee jij denkt dat je de ander je liefde betoont
- Een lijstje met 10 dingen waarmee de ander jou zijn/haar liefde kan betonen

Wanneer je de lijstjes naast elkaar legt zou het perfecte stel twee keer dezelfde lijstjes moeten hebben, maar de praktijk leert dat de lijstjes eigenlijk altijd wel (wat) verschillen. In ieder geval kom je de door de lijstjes wel weer het een en ander te weten over elkaar en heb je al snel een goed en diepgaand gesprek over wat voor de ander echt belangrijk is!