vrijdag 28 april 2017

Een filmpje voor moeders van Gloria Furman


Gloria  Furman is predikantsvrouw, moeder van twee jongens en twee meisjes, bevallingscoach en blogger. Ook schreef ze een aantal boeken waarvan 'Glimpses of grace' in het Nederlands is vertaald.

In onderstaand filmpje wil Gloria moeders bemoedigen. Het filmpje hoort bij het boek wat ze schreef met als titel: 'Treasuring Christ when your hands are full'. Nederlands vertaald: 'Koester Christus wanneer je handen vol zijn.' Gloria wil ons aanmoedigen om ons steeds te richten op de Heere Jezus, juist ook wanneer we ons overweldigd voelen door alles wat op ons af komt.
 
In het filmpje heeft Gloria zich in de badkamer teruggetrokken om even rustig achter haar laptop te kunnen zitten. Ze heeft een reactie op èèn van haar blogs gekregen waarin een moeder zich afvraagt hoe Gloria het toch voor elkaar krijgt om zoveel dingen tegelijk te doen: het moederschap, schrijven en ze heeft ook nog eens heel leerzame inzichten...In haar ogen moet Gloria meer uren in een dag hebben dan zij of bezitten over super krachten!
 
Het antwoord van Gloria kun je horen in het filmpje. Voor diegenen die niet zo goed Amerikaans kunnen verstaan heb ik haar antwoord vertaald met wat hulp van twee lieve vriendinnen die heel goed in Engels/Amerikaans zijn ;-):
 
'Je bent te aardig. Ik ben zeker geen supermoeder!
De realiteit is: mijn enige kracht komt uit het Evangelie.
Soms denken we dat we ons meer terug moeten trekken om meer kracht te vinden om ons door de moeilijke situaties heen te slaan.
Maar de realiteit is dat we ons in die momenten moeten vastklampen aan Jezus, want dát zijn de momenten waarop we Hem het meest nodig hebben.
Jezus deed voor ons wat we nooit voor onszelf hadden kunnen doen.
Hij is ons anker en Hij heeft ons verankerd in Zijn liefde.
Dus niets, niets, niets, kan ons ooit scheiden van de liefde van God, in Christus Jezus onze Heere.
Waarom zeg ik dit?
Omdat ik weet hoe makkelijk het is om overweldigd te raken door alles rondom ons.
Niemand is een supermoeder.
We moeten her-focussen en onze aandacht buiten onszelf richten.
In Christus zijn onze handen vol van zegeningen die we nauwelijks kunnen begrijpen.'
 

Wat ik vooral treffend vond in het filmpje is dat het er in de eerste plaats niet om gaat om je terug te trekken en nog meer je best te doen met bijvoorbeeld Bijbellezen en gebed om zo krachten te verzamelen voor de dag. Natuurlijk zijn regelmatig Bijbellezen en gebed wel belangrijk, maar de kracht komt niet uit onszelf of bij onze prestaties vandaan. De oplossing voor onze krachtsvernieuwing is veel eenvoudiger en directer en ligt in een Persoon. Je mag je op elk moment van de dag eenvoudigweg vastklemmen aan de Heere Jezus, zijn in Hem en blijven in Hem. Hij is Zelf onze kracht.

Als laatste nog een mooie quote die laat zien hoe onze 'volle en bezige handen' iedere dag een grote zegen kunnen zijn:

'Ja, moeder, je handen zijn letterlijk vol.
En je handen zijn vol om over te vloeien van genade
door die Ene Die Zijn handen uitstrekte voor jou aan het kruis.'
 
 

Gloria met haar man en vier kinderen
 

woensdag 26 april 2017

Gezinsmoment: De Heere Jezus is opgestaan! (Pasen)

Omdat ik de gezinsmomenten over de Lijdenstijd ook allebei heb geplaatst wil ik hier nog graag het gezinsmoment over Pasen plaatsen om het geheel compleet te maken. Dit gezinsmoment heb ik vorige week samen met mijn zoontje gedaan, mijn man was er dus niet bij.

De belangrijke waarheid die ik mee wilde geven was: 'De Heere Jezus is opgestaan en Hij leeft voor altijd!'

Als introductie deed ik een soort toneelstukje met behulp van onze paastuin. Ik liet zien hoe de steen van het graf werd weggerold en de soldaten uit angst heel hard wegrenden. Daarna kwamen de vrouwen naar het graf van de Heere Jezus en ontdekten dat de steen was weggerold! Toen hoorden ze het blijde nieuws van een engel: de Heere Jezus is opgestaan!

De soldaten schrikken heel erg en rennen hard weg
De vrouwen komen bij het lege graf
Hierna vertelde ik het verhaal nog wat uitgebreider vanuit Mattheüs 28: 1-10 (met af en toe aangevuld vanuit een ander Evangelie) en met behulp van deze platen. Ik liet dit regeltje regelmatig terugkomen: de Heere Jezus is opgestaan, Hij leeft voor altijd! Ook benadrukte ik dat de vrouwen eerst heel verdrietig naar het graf gingen en dat ze later juist heel blij waren, omdat de Heere Jezus is opgestaan! De gezichtsuitdrukkingen van de vrouwen zie je ook heel mooi op de platen die ik gebruikte bij de vertelling.

Hierna maakten we dit werkje:

 
De vormen knipte ik uit gekleurd papier en mijn zoontje plakte ze steeds op. Achter de ronde steen plakten we een prop crêpe papier zodat de steen een beetje van het papier lijkt te komen. We maakten drie kruizen van stokjes, dat was wel even een gepriegel om op te plakken. Daarna plakten we nog een zon met stralen van propjes crêpe papier als teken dat we heel blij en dankbaar zijn dat de Heere Jezus is opgestaan en leeft! Als laatste schreef ik nog het eerste stukje van de tekst uit Mattheüs 28: 6 op de steen: 'Hij is hier niet, want Hij is opgewekt.'

Het werkje hingen we naast het vorige werkje over het sterven van de Heere Jezus. Ook het paastuintje staat er nog, alleen nu wel met een weggerolde steen en een leeg graf. Regelmatig kijken we er nog samen even naar en herhaal ik wat zinnen uit het verhaal die mijn zoontje dan afmaakt. Bijvoorbeeld: De Heere Jezus is .... (opgestaan), de steen was ..... (weggerold), enz. Ook zingen we de liederen: 'Maria kwam bij het graf' en 'Daar juicht een toon, daar klinkt een stem.' De tekst uit Mattheüs 28:6: 'Hij is hier niet, want Hij is opgewekt,' oefenen we regelmatig. We zeggen alleen in plaats van 'opgewekt', 'opgestaan', omdat dit wat 'bekender' klinkt.

 
Later bedacht ik nog dat het erg mooi was geweest om rond deze tijd iets van bloemzaadjes te zaaien en deze op te zien komen als symbool van de opstanding en het nieuwe leven. Helaas was Pasen toen al voorbij, dus wie weet ga ik dat volgend jaar doen bij leven en welzijn!

donderdag 13 april 2017

Gezinsmoment: De Heere Jezus sterft (Lijdenstijd)

 
Helaas zijn we niet in de gelegenheid om dit gezinsmoment op Goede Vrijdag te doen, vandaar dat ik het woensdag al samen met mijn zoontje deed.

Het vorige gezinsmoment hebben we nagedacht over de ongehoorzaamheid van Adam en Eva, waardoor de zonde in ons hart is gekomen. Dit gezinsmoment wil ik de aandacht richten op de Heere Jezus Die de straf voor onze zonden heeft gedragen aan het kruis, waardoor we weer een schoon hart kunnen ontvangen. Dit laatste is ook de belangrijke waarheid die ik graag mee wil geven.

Aan het begin van het moment herhaalde ik nog even kort dat Adam en Eva ongehoorzaam waren en dat daardoor de zonde in ons hart is gekomen en we straf hebben verdiend. Nu gaan we zien dat er Iemand is Die die straf wilde dragen: de Heere Jezus, de Zoon van God.

We maakten als introductie samen een kruis van twee takjes. Ik vertelde dat de Heere Jezus ook moest sterven aan een kruis...

Omdat mijn man er dit keer niet bij was vertelde ik zelf het verhaal over de kruisiging. Ik gebruikte daarbij verschillende plaatjes die ik al eerder had gekopieerd en uitgeknipt uit de kinderbijbels Kijk en Luister van Laura Zwoferink deel 1 en deel 2. Ik probeerde tijdens de vertelling zo goed mogelijk uit te leggen dat de Heere Jezus onschuldig moest sterven en dat het Hem veel pijn koste om de straf voor de zonde te dragen. Tijdens het vertellen gebruikte ik het prikbord als een soort flanelbord en plakte ik er iedere keer een plaatje op met buddy:


Hierna maakten we dit werkstuk:


Het resultaat vind ik erg mooi, maar het was nogal een bewerkelijk werkje om met een peuter uit te voeren ;-). Maar voor een keertje kan dat wel, de volgende keer kies ik weer voor een wat eenvoudiger werkje.
We verfden eerst op een stuk karton een strook geel, oranje en rood. De lijnen kreeg ik strak door elke keer een stuk karton te plaatsen tot het stuk waar geverfd moest worden. Als de kleuren in elkaar overlopen is dat ook mooi, dus strakke lijnen is niet perse nodig. Mijn zoontje mocht zelf verven, dus de verf zat haast in zijn neus ;-). Ik verfde hier en daar nog wat bij en uiteindelijk werd het erg mooi! Daarna knipten we samen met een hele onscherpe schaar de heuvel Golgotha en 6 stroken voor de kruizen uit zwart papier. Daarna mochten mijn zoontje zelf de letters 'Het is volbracht' stempelen. Dit deden we met een oude stempeldoos met alle letters van het alfabet die ik vroeger nog een keer voor mijn verjaardag heb gekregen.


Later in de middag toen alles was opgedroogd mocht mij zoontje alles op het geverfde karton plakken.

Na het stempelen zetten we het kruis die we tijdens de introductie hadden gemaakt in het paastuintje. Ik had dit tuintje van te voren al een beetje klaar gemaakt en er grond en een heuvel en open graf ingemaakt. We deden een grote steen voor het graf als teken dat de Heere Jezus is gestorven en begraven. Ook plaatsten we twee soldaten naast het graf, die het lichaam van de Heere Jezus moesten bewaken.

Als laatste pakte ik de stenen met zonden. Het vorige gezinsmoment hadden we die bij de boom van kennis van goed en kwaad neergelegd als teken dat de zonde in ons hart is gekomen... Maar onze zonden hoeven niet bij de boom te blijven liggen! Daarom legden we de stenen nu als symbool samen bij de voet van het kruis. Als wij met onze zonden naar het kruis (de Heere Jezus) gaan wil en kan Hij onze zonden vergeven en ons een heel nieuw en schoon hart geven!

 

Het paastuintje en het werkstukje zetten we bij elkaar neer op ons kijkplekje en we herhalen deze week nog regelmatig wat er is gebeurd aan het kruis door middel van vragen die we stellen. Verder lees ik het verhaal over de kruisiging na het eten voor uit de kinderbijbel en zingen we liederen met de gitaar over het lijden en sterven van de Heere Jezus. Ook herhalen we vaak de tekst op het werkstukje: Het is volbracht!
 

donderdag 6 april 2017

Gezinsmoment: Adam en Eva zijn ongehoorzaam (Lijdenstijd)


Afgelopen zondag hielden we een gezinsmoment over de zondeval (Genesis 3) en we hebben dit moment gekoppeld aan de Lijdenstijd. We willen graag laten zien dat het door de ongehoorzaamheid van Adam en Eva (de mensen) komt dat het noodzakelijk werd dat de Heere Jezus stierf aan het kruis om de straf voor onze ongehoorzaamheid en zonden te betalen, zodat we weer een schoon en nieuw hart kunnen krijgen. Ons volgende gezinsmoment zal dan ook gaan over de kruisiging van de Heere Jezus waarbij we deze link hopen te leggen.

Als belangrijke waarheid wilden we meegeven: 'Adam en Eva (de mensen) zijn ongehoorzaam geweest aan God en daardoor werd ons hart boos en slecht en is de zonde in ons hart gekomen.' 

Als inleiding had ik een appel verstopt onder een theedoek en mocht ons zoontje raden wat er onder zat. Daarna haalden we de appel te voorschijn en mocht hij er een hap van nemen.

Mijn man vertelde hierna het Bijbelverhaal uit Genesis 3 en gebruikte daarbij deze platen. Tijdens het verhaal werd de belangrijke waarheid zo goed mogelijk uitgelegd.

Als verwerking maakten we eerst de boom van de kennis van goed en kwaad. Ik had van te voren al een boom uitgeknipt en opgeplakt en daar stempelden we appels bij met rode verf. De appel die ik gebruikte tijdens de introductie sneed ik doormidden, we deden er verf op en stempelden samen appels aan de boom:


Daarna kleurde ons zoontje deze kleurplaat van de slang. Ik knipte de slang uit en we hingen hem in de appelboom. We praten met elkaar nog over wat het betekent om een boos en slecht hart te hebben. Je zou dit uit kunnen leggen door te zeggen dat we vanuit onszelf niet naar de Heere willen luisteren, maar onszelf het belangrijkst vinden. We legden zonden in ons hart nog eens uit door te vertellen dat dit verkeerde dingen in ons hart zijn die de Heere heel erg vindt. We brachten het dichterbij door een aantal stenen bij de boom neer te leggen met dingen die niet goed zijn (zonden) uit het leven van alledag.


Als laatste noemden we nog dat Adam en Eva straf kregen van de Heere, ze moesten weg uit de mooie tuin: het paradijs. Ook wij hebben straf verdiend.... Kan het dan nooit meer goed komen tussen de Heere en tussen ons? Gelukkig kan dat wel! De volgende keer gaan we zien dat de Heere Jezus, de Zoon van God, onze straf wilde dragen, waardoor we weer een heel nieuw en schoon hart kunnen krijgen! Zo eindigden we dit gezinsmoment, wat de hele verdrietige waarheid van de zondeval laat zien, toch met blijdschap en hoop!

Ik maakte nog een mooi 'kijkplekje' boven op het speelgoedkastje (zie foto bovenaan dit bericht). Deze week kijken we er regelmatig nog even naar en stel ik er nog wat vragen over. Fijn om te merken dat ons zoontje er op zijn niveau nog veel van weet en er al een hoop van begrijpt!