dinsdag 26 januari 2016

Ideeën om bijbelteksten te leren aan (jonge) kinderen


'De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt.' (Mattheüs 4:4)

Sinds een paar maanden ben ik begonnen om tijdens het Bijbelkwartiertje wat ik dagelijks doe met Kaleb ook Bijbelteksten op te zeggen. Voorheen legde ik elke dag het Evangelie uit aan de hand van het Woordenloos boek maar dat werd toch een beetje teveel iedere dag. Nu doe ik dit alleen nog op maandag, de andere dagen zeg ik een paar Bijbelteksten voor hem op. Zo hoop ik dat hij deze teksten langzamerhand steeds meer leert herkennen en spelenderwijs, wanneer hij ouder wordt, deze tekst ook zelf op gaat zeggen. De tekst uit Mattheüs 4:4 hierboven laat wel zien dat het een grote zegen is om Gods woord te kennen!

Voor dit opzeggen en aanleren van Bijbelteksten heb ik eens rondgekeken op internet voor leuke en handige ideeën om dit met kinderen te doen. 

Hieronder een aantal ideetjes op een rij:  

* Koop een whiteboard of zo'n leuk krijtbord. Schrijf de tekst die je wilt aanleren op. Je zou er ook nog wat dingen bij kunnen tekenen om de tekst beeldend te maken. Veeg elke dag een aantal woorden van de tekst uit, tot er (bijna) niets meer staat en de kinderen de tekst uit hun hoofd kennen. Het leuke van zo'n bord is dat je het ergens op een leuk plekje in huis kan laten staan en je de tekst heel makkelijk tussendoor nog even op kunt zeggen.  
 


* Leer de Bijbeltekst zingend aan. Op deze site van Henk de Bie kun je 181 Bijbelteksten op muziek vinden en er komen nog steeds liedjes bij. De vertaling die gebruikt wordt is meestal de NBG. Je kunt natuurlijk ook zelf een wijsje bedenken voor een Bijbeltekst ;-).


* Maak gebruik van een Bijbelse kijktafel voor kinderen. Dit is een kijktafel met een kaartje met een Bijbeltekst en daaromheen allerlei materialen die te maken hebben met deze tekst. Dit idee komt van Johanna Looijen, hier kun je een filmpje zien waarin ze het een en ander uitlegt over haar kijktafels. Op haar blog is er regelmatig een nieuwe kijktafel met Bijbeltekst te zien die je na kunt maken. 


 
* Op Bijbelidee.nl vind je op deze pagina heel veel ideeën om een Bijbeltekst aan te leren aan kinderen. Niet alle verhalen of liedjes die worden gebruikt vind ik altijd even geweldig, maar er zit ook veel moois tussen en je kunt het natuurlijk prima wat aanpassen. Je vind op deze site uitgewerkte objectlessen (je leert dan met behulp van een voorwerp een Bijbeltekst aan. Bijvoorbeeld: je gebruikt een bal om de tekst: 'Werp al je zorgen op Hem...' aan te leren), puzzels met Bijbelteksten, rebussen, sketches (verhalen) over een Bijbeltekst, tekstplaatjes, woordzoekers en knutselwerkjes.


* Op Pinterest vond ik het idee van een moeder die een 'boom met Bijbelteksten' maakte. De te leren Bijbeltekst werd op een briefje geschreven en in de boom gehangen. Er kunnen heel veel briefjes in de boom, dus kun je de eerder aangeleerde teksten ook blijven herhalen. Het ziet er ook heel leuk uit:* Schrijf de aan te leren Bijbeltekst op een gekleurd blad. Knip alle woorden los en hussel ze door elkaar. Laat de kinderen de woorden weer in de juiste volgorde leggen en ophangen aan een lijn. Je kunt de tekst dan ook verschillende keren opzeggen en eventueel ook woordjes er tussen uit halen. Deze lijn kun je bijvoorbeeld in huis of in de keuken ophangen, zodat de tekst de hele dag zichtbaar is. Op deze site kun je het uitgewerkte idee zien.


* Zelf werk ik nu met Kaleb met tekstkaartjes met plaatjes. Ik lees de tekst van het kaartje voor, wijs de plaatjes aan en laat hem samen met mij bijpassende gebaren maken. Ik kon op internet niet echt geschikte tekstkaartjes vinden, behalve een aantal in het Engels. Daarom maak ik nu zelf de tekstkaartjes. Wel even werk, maar ik kan er als alles goed gaat in de toekomst vast veel gebruik van maken en dat is ook handig.  

* Op de site van geloofsopvoeding.net vond ik een heel mooie manier om Bijbelteksten die je al eerder hebt geleerd te blijven herhalen en er elke keer nieuwe bij aan te leren. Daarvoor heb je een memorisatie kaartenbak nodig waar je kaartjes met Bijbelteksten instopt. Aan de hand van een heel handig systeem herhaal je de nieuwe Bijbeltekst elke dag, en andere Bijbelteksten regelmatig. Dit systeem is bedacht door Charlotte Mason.


Zij leefde aan het eind van de 19e eeuw in Engeland en had een heel creatieve en voor die tijd bijzondere kijk op het onderwijs.  (Ik vind het erg interessant om dit te lezen, vast omdat ik juf ben geweest ;-). Klik op de link als je ook benieuwd bent, sommige van haar ideeën vind ik heel goed.) Hier wordt haar systeem om Bijbelteksten te memoriseren uitgelegd. Ik ben van plan zelf ook zo'n kaartenbakje te gaan maken.

 
Al zoekend kwam ik ook nog een filmpje tegen van het LCJ over hoe kinderen dingen onthouden. Handig om rekening mee te houden bij het aanleren van Bijbelteksten (en andere dingen). Het schijnt dat kinderen:
 - 10 % onthouden van wat ze horen
 - 50 % onthouden van wat ze horen en zien
 - 90 % onthouden van wat ze horen, zien en doen.
Maak dus zoveel mogelijk gebruik van horen, zien en doen.

Het is voor mezelf trouwens ook echt fijn, dat opzeggen van Bijbelteksten. Als het gaat om teksten aanleren is mijn geheugen echt een zeef, maar als ik bepaalde teksten elke keer herhaal voor Kaleb, met gebaren en plaatjes erbij, blijft het hangen! 


Tot slot nog een filmpje over een jongetje van twee jaar die heel psalm 23 uit zijn hoofd opzegt, bemoedigend! Stil zitten gaat nog niet zo goed ;-), maar het opzeggen wel, kijk maar:


 

maandag 18 januari 2016

Omgaan met angst en bezorgdheidSoms kunnen er erg moeilijke of onbegrijpelijke dingen in je leven zijn en kun je je ontzettend bezorgd en angstig voelen. De afgelopen weken merkte ik dat ik erg vatbaar was voor deze gevoelens. Natuurlijk was ik ontzettend blij en dankbaar met mijn zwangerschap! Maar toen ik iedere avond al vroeg moe en ziek op bed lag, blij dat er weer een dag voorbij was, merkte ik dat allerlei gedachten me heel makkelijk naar beneden trokken: 'Stel dat ik de hele zwangerschap zo blijf? Dat ik niet meer voor mijn man en kind kan zorgen? Dat het nog erger wordt? Dat het een miskraam wordt...?'

Vlak voor ik zo naar werd door mijn zwangerschap, las ik een stukje uit het boek 'De Godvrezende vrouw' van Martha Peace. En dat ging precies over bezorgdheid en angst. Ik heb er nog regelmatig aan gedacht toen ik bijna geen energie had om iets te lezen. Ook nu, (ook al gaat het al beter en daar ben ik zo dankbaar voor!) komt wat ze schrijft nog regelmatig in mijn gedachten. Martha schrijft 9 punten op die je kunnen helpen als het gaat om angst. Degene die mij het meest hebben geholpen heb ik hieronder in eigen woorden opgeschreven:

1. Breng jezelf Gods Woord in herinnering.
'U bent mijn schuilplaats en mijn schild, op Uw woord heb ik gehoopt.' (Psalm 119: 114)
Lees bepaalde beloftes in Gods Woord die voor jou in deze situatie van toepassing zijn. Hang ze op in huis, schrijf ze op een briefje wat je in je zak stopt, of leer ze uit je hoofd. Telkens wanneer je de angst of bezorgdheid op voelt komen kun je deze woorden voor jezelf herhalen. Als je jezelf op deze manier steeds herinnert aan Gods woord, zal je angst wegebben of misschien zelfs wel helemaal verdwijnen. De beloftes in het Woord van God zijn beproefd en waar en zullen je versterken.

2. Besef dat de kracht van God werkzaam is in jou.
'Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid.' (2 Timotheüs 1:7)
De kracht van God is onbeperkt. Met Zijn kracht kan God een wereld scheppen en dragen. Hij kan iemand opwekken uit de dood. Wanneer je angstig, verdrietig of bezorgd bent herinner je dan dat Gods kracht in jou werkzaam is. Deze kracht kan er zeker ook voor zorgen dat je getroost wordt door Hem en je zult niet langer overmand worden door angst of verdriet.

3. Besef dat God altijd bij je is.
'Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent bij mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.' (Psalm 23:4)
Herinner jezelf eraan en vertrouw erop dat God altijd bij je is. Als je een kind van de Heere bent, weet je net zo zeker dat je op een dag met de Heere Jezus in de hemel bent als dat je nu deze zin leest. Herinner jezelf aan Gods belofte om met jou 'door een dal vol schaduw van de dood' te gaan. Je zult nooit alleen zijn. Dit is een feit, of je het nu voelt of niet. Met Hem hoef je niet bang te zijn.

4. Zoek direct de Heere als je bang bent.
'Ik heb de HEERE gezocht en Hij heeft mij geantwoord, en mij gered uit al wat ik vrees.' (Psalm 34:5)
God wil je verlossen van elke angst, groot of klein. Wij zoeken niet altijd meteen de Heere als we angstig of bang zijn. We gaan soms gewoon door met ons werk, proberen het te vergeten of we doen het pas later. Maar het is zoveel beter om wanneer je angst voelt opkomen meteen naar de Heere toe te gaan en als eerste je hart voor Hem uit te storten. Dat kan altijd en overal: ook als er andere mensen om je heen zijn. Vertel Hem duidelijk en precies wat er aan de hand is, benoem het probleem en je gevoelens. Weet dat Hij naar je luistert en vertrouw erop dat Hij je angst weg wil nemen.

5. Vertrouw op God
'In God prijs ik Zijn woord, op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou een schepsel mij kunnen doen?' (Psalm 56 :5)
Heel vaak vertrouwen wij naast God, ook voor een groot gedeelte nog op ander dingen: op een sterk en gezond lichaam, financiële zekerheid, vrienden enzovoort.  Wanneer ons lichaam bijvoorbeeld gezond is dan voelen we ons goed, maar wanneer het niet meer sterk en gezond is, is ons vertrouwen weg. Dan worden we angstig en bezorgd. Maar het is niet ons lichaam of iets of iemand anders waarop we ons vertrouwen moeten stellen. God is de Enige op Wie we met ons hele hart ons vertrouwen kunnen en moeten stellen, altijd. Je kunt God vertrouwen omdat Hij als Enige de soevereine macht heeft over alle mensen en alle dingen van hemel en aarde. Wat er ook gebeurt, je kunt erop vertrouwen dat God je in Zijn oneindig sterke hand houdt en dat wat Hij doet goed is. Een heel mooi lied wat ik hierbij vind passen is het lied 'Blessings' van  Laura Story. Dit lied laat zien dat God een doel heeft met de moeilijke dagen van ons leven en dat ze vaak Gods verborgen genade zijn. Genezing komt regelmatig door tranen heen en slapeloze nachten kunnen ons zoveel dichterbij Hem brengen. De Heere vraagt ons niet om Hem helemaal te begrijpen, maar wel om Hem helemaal te vertrouwen! En als je dat doet, zal je minder bezorgd en angstig zijn omdat je weet dat Hij in elke omstandigheid je trouwe en sterke God is en blijft. Ik heb het lied van Laura hieronder geplaatst (het is met Nederlandse vertaling) en wil daarmee afsluiten:

 
Een volgende blog wil ik graag iets schrijven over Filippenzen 4: 6-9. Deze verzen kunnen een heel krachtig hulpmiddel zijn om met behulp van de Heere bezorgdheid en angst tegen te gaan.

maandag 11 januari 2016

In verwachting van ons tweede kindje!


 
We zijn heel blij en dankbaar dat ik in verwachting ben van ons tweede kindje! Wat een groot wonder! Helaas ben ik de afgelopen weken behoorlijk ziek geweest, vooral 's avonds. Met de misselijkheid gaat het nu wat beter en daar ben ik heel blij mee. Ook heb ik het idee ik me nu wat beter voel dan bij de zwangerschap van Kaleb, toen ben ik lang heel erg beroerd geweest. Wel is het zo dat ik op het moment erge last heb van mijn bekken en dat kost ook veel energie. Verder ben ik nog de hele dag door (licht) misselijk en heb een hele vieze smaak in mijn mond, wat in de loop van de middag erger wordt. Gelukkig lukt het me aardig om mijn dagelijkste ritme en taken aan te houden, al vind ik het soms wel pittig. De ene dag gaat het ook wat beter dan de andere dag. Maar als ik bedenk waarvoor het is, dan maakt dat zoveel goed!
 
 
Verder gaat het gelukkig ook goed met ons. We zijn inmiddels, na de verhuizing, helemaal gewend aan ons nieuwe plekje en we hebben een heerlijk, ruim huis! Kaleb heeft de afgelopen weken wat last gehad van zijn oren. Hij had aan twee kanten middenoorontsteking en dat is waarschijnlijk nog steeds niet over. We moeten over een paar weken terugkomen bij de KNO-arts. Gelukkig lijkt hij er op dit moment weinig last van te hebben en is hij erg vrolijk. Hij slaapt nu alleen nog 's middags, wordt steeds ondernemender en zit letterlijk overal aan :-). Dat kost natuurlijk (ook doordat ik door mijn zwangerschap wat minder kan hebben) soms wel de nodige energie...Maar hij is ontzettend lief en ook een echt zonnetje in huis. Ik word vooral ook erg blij van hem ;-). Ik zal eens een paar foto's tussendoor plaatsen:
 
Alweer ruim 15 maanden oud, de tijd gaat snel!
 
Kaleb heeft duplo voor zijn eerste verjaardag gekregen, erg leuk om mee te spelen.
 
Met mama mee naar de Jumbo in het karretje, lekker warm ingepakt. Nadat ik hoorde van de oorontsteking heb ik gelijk een enorm warme muts gekocht (met aan de binnenkant bont) en die heeft meneer buiten nu altijd op. Het karretje mogen we gewoon in onze tuin laten staan en ik kan er zo mee naar de Jumbo lopen, die is vlakbij. Ideaal!
 
In de Intratuin bij het ingerichte sneeuwdorpje: mooi! Kaleb trekt hier wel een beetje een gezicht, maar in werkelijkheid vond hij het allemaal prachtig hoor ;-).

De afgelopen tijd heb ik erg weinig achter mijn blog gezeten. Ik had er gewoon geen energie voor, terwijl ik het toch echt heel graag doe. Maar nu begin ik weer zin te krijgen om te schrijven en dat is vast ook een teken dat ik wat op begin te knappen ;-).

Tot slot wil ik jullie aan het begin van dit nieuwe jaar 2016 de tekst uit 2 Thes. 2: 16 en 17 toewensen:

'En onze Heere Jezus Christus Zelf en onze God en Vader, Die ons heeft liefgehad en ons een eeuwige troost en goede hoop gegeven heeft uit genade, moge jullie harten vertroosten en jullie in elk goed woord en werk versterken.' (2 Thes. 2: 16 en 17)

Wat een mooie tekst is dit! Er wordt gesproken over een eeuwige troost en goede hoop uit genade, die wij hebben gekregen van onze Heere Jezus Christus en onze God en Vader. Het is mijn wens dat jullie en ik elke dag vanuit die eeuwige troost en goede hoop mogen leven, daarbij wetend dat Hij Zelf iedere dag onze harten wil vertroosten en ons wil sterken om Zijn weg te gaan in al onze woorden en werken.