maandag 8 februari 2016

Wees in geen ding bezorgd....(Filippenzen 4:6-9)


'Wees in geen ding bezorgd..' vind ik soms makkelijker gezegd dan gedaan! Misschien dat daarom de bekende verzen over bezorgdheid uit Filippenzen 4: 6-9 mij erg aanspreken.

'Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenkt dat. Wat u ok geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat; en de God van de vrede zal met u zijn.'

Aan het eind van het hoofdstuk over angst en bezorgdheid in 'De Godvrezende vrouw' van Martha Peace, las ik iets moois over dit gedeelte. Het Woord van God is levend en krachtig en ook praktisch, soms direct in ons dagelijks leven, te gebruiken. Zo is het ook met Filippenzen 4:6-9. Deze verzen laten namelijk drie duidelijke instructies zien om, met de hulp van de Heere, bezorgdheid en angst tegen te gaan door:
 
1) bidden (vers 6)
2) denken (vers 8)
3) doen (vers 9)

1. Bid: Bid een gebed van smeking en dankzegging. (vers 6)
'Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God...'

Wanneer je je ook maar een beetje bang of bezorgd begint te voelen, neem dan direct de tijd om te bidden en breng je nood bij God in smeking (een nederig verzoek) en dankzegging. Wij zijn vaak erg druk met het vertellen van onze eigen problemen in ons gebed en dat mag ook. Maar het is goed om er op te letten dat je naast je verzoek, ook je dankbaarheid uitspreekt naar God. Dankzegging helpt vaak ook al om je gedachten op de Heere te richten (in plaats van op jezelf en je eigen probleem) en je opnieuw te realiseren hoe groot en goed Hij is.

2. Denken: Vervang on bijbelse gedachten door Bijbelse gedachten. (vers 8)
'Verder, broeders (en zusters) al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.'

Wanneer je de Heere je nood hebt verteld en Hem hebt gedankt, ga dan eens goed na welke gedachten je hebt. Vaak maken niet de omstandigheden zelf, maar de manier waarop we over bepaalde omstandigheden denken, ons namelijk het meest angstig en bezorgd. Door deze gedachten die je hebt over de omstandigheden, wordt je steeds banger, bezorgder of verdrietiger. Bovendien kloppen deze gedachten vaak ook niet en zijn het leugens. Daarom is het belangrijk om over je gedachten te waken. Wanneer je een zondige angstige, bezorgde of onrealistische gedachte hebt, probeer deze dan te vervangen door een ware, Bijbelse gedachte.

In Filippenzen 4: 8 worden deze Bijbelse gedachten heel mooi omschreven als....
- al wat waar is: dit zijn gedachten die geldig, betrouwbaar en eerlijk zijn. Ze zijn het tegenovergestelde van onware gedachten.
- al wat eerbaar is: dit zijn nobele gedachten en gedachten die respect verdienen.
- al wat rechtvaardig is: dit zijn gedachten die juist, precies en overeenkomstig Gods standaard zijn.
- al wat rein is: dit zijn moreel zuivere gedachten.
- al wat lieflijk is: dit zijn aangename of behaaglijke gedachten.
- al wat welluidend is: dit zijn gedachten die volgens de Bijbel aantrekkelijk zijn.

Hoe kun je dan praktisch door Bijbelse gedachten je angstige gedachten overwinnen? Stel je voor dat je morgen een hele drukke dag hebt waarin je heel veel moet doen. Je zou je helemaal over kunnen geven aan je bezorgde en angstige gedachten en het volgende kunnen denken:
'Ik heb het morgen vreselijk druk (ware gedachte); het gaat me nooit lukken om alles af te krijgen en het wordt vast een rommeltje in huis (onware gedachte: je kunt niet van te voren weten of je het niet af krijgt); ik kan ook zo weinig aan!' (Geen lieflijke en rechtvaardige gedachte) Het gevolg van deze gedachten is dat je nog bezorgder wordt en bijvoorbeeld de halve nacht wakker ligt.
In plaats van je aan deze bezorgde en angstige gedachten over te geven, kun je deze gedachten ook, met behulp van de Heere, vervangen door Bijbelse gedachten:
'Ik heb het morgen vreselijk druk (ware gedachte); maar ik ga proberen om zoveel mogelijk taken te doen en wanneer het echt teveel wordt kan ik altijd iets doorschuiven naar een andere dag waarop ik het minder druk heb; God zal mij in ieder geval helpen om morgen te doen wat nodig is, want dat belooft Hij in Zijn Woord!' (ware, eerbare en rechtvaardige gedachte). Als je zo denkt, kun je alles in Gods handen overgeven en kun je heerlijk en gerust gaan slapen, wetend dat Hij de volgende drukke dag bij je zal zijn en voor je zal zorgen.

3. Doen: Laat praktische daden zien die passend zijn voor de specifieke situatie. (vers 9)
'Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat; en de God van de vrede zal met u zijn.'

Wat de Filippenzen Paulus hadden zien doen omvatte waarschijnlijk dingen als bidden, wijs advies zoeken, zegenen in plaats van vervloeken, het benoemen van Bijbelse gedachten die hij dacht, God danken en zijn leven concentreren op het verheerlijken van God.

Ook wij kunnen, net als Paulus, ons richten op het doen van deze dingen in plaats van in onze bezorgdheid te blijven hangen. Bedenk in jou situatie wat je nu in gehoorzaamheid kunt doen om God en de naaste te dienen in plaats van je helemaal over te geven aan je eigen bezorgde gevoelens en je kracht en energie daaraan te verspillen.

Ben je bezorgd over je financiën? Wees dan vandaag een goede rentmeester over wat God je vandaag al heeft toevertrouwd. Ga bijvoorbeeld een lijstje met inkomsten en uitgaven bijhouden. Ben je bezorgd over de kinderen en hun toekomst? De beste strategie om hen voor te bereiden op morgen is hen vandaag op te voeden in de terechtwijzing van de Heere. Ga bijvoorbeeld ieder weekend Bijbelstudie met ze doen. Ben je bezorgd omdat je bang bent dat je niet genoeg contacten hebt? Ga bij iemand op bezoek die eenzaam is. Als je je toelegt op de zorgen van vandaag en daarmee aan de slag gaat, hoef je je geen zorgen te maken over morgen.

Dit gedeelte uit Filippenzen eindigt tenslotte met een prachtige belofte: '...En de God van de vrede zal met u zijn...'

Martha zegt het heel mooi in haar boek:

'Terwijl je op rechtvaardige wijze bid, denkt en doet,
zal Gods vrede,
onbevattelijk in grootsheid,
de wacht houden
bij de deur van het hart
en over de gedachten van de gelovige,
om de komst van angst en twijfel te voorkomen.'
(blz 280)

Laten we ons aan deze belofte vasthouden en ons oefenen in het bidden, denken en doen zoals hierboven. Natuurlijk zullen we nog regelmatig of zelfs vaak vallen, maar met Hem mogen we telkens weer opstaan. En in Gods kracht mogen we er toch ook op vertrouwen dat we steeds meer zullen leren om niet bezorgd te zijn en elke dag te leven in Zijn grote vrede en rust!
 

1 opmerking:

  1. Mooi stukje, Annemarie! Heel herkenbaar!
    En wat heeft de Heere toch veel geduld met ons om ons te helpen met bezorgdheid om te gaan!
    Liefs, mama

    BeantwoordenVerwijderen

Reacties zijn altijd hartelijk welkom!