vrijdag 1 juli 2016

Gezegend is zij....


 
...voor wie de dagelijkse taken een werk van liefde zijn, want haar bereidwillige handen en gelukkige hart veranderen plicht in voorrecht en haar arbeid wordt een dienst van God.

...die haar deur opent voor zowel vreemde als vriend, want genadige gastvrijheid is een bewijs van liefde.

...die zowel speelgoed als gebroken harten repareert, want haar medelijden is een balsem voor ieder mens.

...die boent en schrobt, omdat ze weet dat een schoon huis een uitdrukking van godsvrucht is.

...die van kinderen houdt, want de liefde van een kind is meer waard dan geld of roem.

...die zingt wanneer ze werkt, want muziek verlicht de zwaarste last en vrolijkt het saaiste karwei op.

...die twijfel en angst wegstoft en de spinnenwebben van verwarring wegveegt, want haar geloof zal zegevieren boven alle tegenspoed.

...die de maaltijd met een glimlach bedient, want haar opgewektheid van geest bevordert zowel de geestelijke als de lichamelijke spijsvertering.

...die de heiligheid van het christelijk thuis bewaart, want zij bezit een heilig vertrouwen wat haar kroont met waardigheid.

Bron: Een stukje vrij vertaald uit het blad Above Rubies, Maart 2015 (Schrijfster onbekend)


 

2 opmerkingen:

Reacties zijn altijd hartelijk welkom!