donderdag 2 april 2015

Zoveel vreugde voor een gewone dag!

 
 
Soms denk ik wel eens dat ik nog veel meer blij zou kunnen zijn dan dat ik nu vaak ben. De diepe vreugde over het feit dat de Heere Jezus ook Mijn Verlosser is en al mijn schuld heeft betaald op Golgotha is er niet altijd. Zijn liefde en goedheid voor mij is zoveel dieper en heerlijker dan mijn beperkte en oppervlakkige liefde voor Hem. Een tijdje geleden zei onze dominee dat de Heere toch al zo blij is met dat kleine beetje liefde wat Hij van ons krijgt, ook als is het in vergelijking met wat wij Hem geven eigenlijk helemaal niets. Ik geloof dat het zo is, maar toch kan ik me er soms voor schamen hoe veel ik nog met mezelf bezig ben en hoe weinig ik me verheug over Zijn liefde. Op een gewone dag kan ik al snel in een soort sleur raken en haast 'vergeten' dat de Heere Jezus mij zoveel gegeven heeft en dat Hij op alle momenten van de dag in mij is. Juist daarom is het zo goed om daar weer eens bij stil te staan. Want er is zoveel vreugde en blijdschap te krijgen in de Heere Jezus, juist ook voor een dag waarop je bezig bent met de dingen die je altijd al doet en waarop er niets bijzonders gebeurt.  Laten we daarom vandaag eens kijken naar een paar prachtige eigenschappen van de Heere Jezus...

Hij is het Brood van het Leven. 'En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens.' (Johannes 6: 35)  Zoals je een brood breekt en daarvan uitdeelt, zo wil de Heere Jezus van Zichzelf aan ons uitdelen. Als wij honger hebben mogen we bij Hem komen en dan geeft Hij ons elke dag weer van Zijn brood. Het allermooiste is dat we er helemaal niets voor hoeven te betalen, want Hij geeft het om niet. En dat brood van Hem maakt dat je geen honger meer hebt. Het vervult de leegte en de honger wordt gestild. Want met dat brood geeft Hij ons iets van Zichzelf: en dat vervult ons steeds weer met dat wat we echt nodig hebben: Zijn woorden, Zijn grote liefde en blijdschap!
Hij is de Bron van het leven. 'Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.' (Johannes 10:10) Bij de Heere Jezus is leven te krijgen. Eeuwig leven. Door Hem krijgt ons leven weer een richting en een doel: we mogen leven met en voor Hem. Hij is een Bron van Leven Die door de Vader aan ons gegeven is. Bij Hem is alles te krijgen wat we in ons leven ook maar nodig hebben. En Hij wil echt graag aan ons uitdelen van Zijn overvloed.
Hij is de ware Wijnstok. 'Ik ben de ware Wijnstok.' (Johannes 15: 1) Heb je soms ook het idee dat je niet zoveel vrucht draagt voor de Heere en dat je maar een beetje aan het aanmodderen bent? Ik soms wel. Maar let er dan eens op dat de Heere Jezus Zelf onze Wijnstok is! Als je een kind van Hem bent, mag je een rank zijn die met Hem verbonden is. En dat betekent dat je wel vrucht zult dragen, want Zijn liefde, vrede en genade komen ook in jou omdat je als rankt vastzit aan de ware Wijnstok. In Christus zullen ranken volgroeien. Wij kunnen zelf niets, maar door Hem zullen wij toch vruchten dragen die nooit meer vergaan.
Hij is onze Hogepriester. 'Nu wij dan een grote Hogepriester hebben...' (Hebreeën 4: 4) Wij hoeven niet meer bevreesd te zijn om tot de troon van de genade van de Heere te komen, want daarnaast zit onze grote Hogepriester: de Heere Jezus Zelf. Hij is een Hogepriester die medelijden kan hebben met al onze zwakheden en situaties, want Hij heeft ze Zelf ook meegemaakt. Er is Niemand die onze tranen zo kan begrijpen als Hij. Hij is vol van liefde en vrede. Als wij ons verdrietig voelen, mogen we naar Hem toegaan. Als wij merken dat we zondig zijn en reiniging nodig hebben, mogen we ook naar Hem toegaan. We mogen altijd en op elk moment van de dag naar Hem toe gaan. Zelfs midden in de nacht of als niemand anders tijd heeft. Laten we dus eerlijk alles tegen Hem vertellen, ook onze zonden. Want onze Hogepriester heeft Zelf, met Zijn eigen lichaam, voor die zonden betaald. En Hij wil ons genade en barmhartigheid geven, steeds weer.
Hij is onze Zaligmaker. 'namelijk dat heden voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren is; Hij is Christus, de Heere.' (Lukas 2: 11) De Heere Jezus is onze Zaligmaker. Dat betekent dat Hij onze Redder en Verlosser is. Hij heeft ons bevrijd uit de macht van de zonde en gered van de dood. Maar Hij geeft nog zoveel meer. Als Zaligmaker geeft Hij ons ook een heel nieuw leven en Hij maakt ons echt gelukkig. We hebben toch allemaal onze verdrietige dingen, pijn of eenzaamheid? Waar is er dan een toevlucht en een thuis? Waar komt er licht in ons donkere verdriet? Bij onze Zaligmaker! Want Hij is ook gekomen om te genezen die gebroken Zijn van hart en om verslagenen weg te zenden in vrijheid (Lukas 4: 18 en 19). Hij zegt: 'Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.' (Mattheüs 11: 28) 

Wat belangrijk om dit soort waarheden in ons hart te bewaren en met ons mee te dragen de hele dag door! Want wat is er veel vreugde voor een gewone dag als je al de bovenstaande punten eens goed op je in laat werken. Het prachtige lied 'Ik ben' vertelt over die grote vreugde in de Heere Jezus. De punten die ik hierboven heb opgeschreven komen gedeeltelijk ook voort uit dit lied:  

 
Ken je de Naam van de Heere Jezus al? 

 
Met dat ik dit blogbericht aan het schrijven ben, bedenk ik me dat er misschien ook wel iemand is die dit leest die de Heere Jezus nog niet persoonlijk kent. Dat betekent dat je die vreugde en die rust dan nog mist. Wat is het dan belangrijk om nu naar Hem toe te gaan! Leg alles eerlijk voor Hem neer en geef je leven aan Hem over. Het is zo goed om samen met Hem verder te gaan. Ook al ben je al lang je eigen weg gegaan, Hij wil ook jouw Zaligmaker zijn. Hij wil al je schuld vergeven en je vervullen met Zijn liefde en genade zodat je een nieuw leven mag leven in Hem. Dat geeft zo'n grote blijdschap! De volgende verzen uit Gods eigen Woord bevestigen dat als je naar Hem toe gaat je niets van jezelf hoeft mee te brengen en dat je nooit zal worden weggestuurd:

'O alle dorstigen, kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, kom, koop en eet, ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is, en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar Mij, eet het goede, en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. Neig uw oor en kom tot Mij, luister, en uw ziel zal leven...' (Jesaja 55:1-3)

'....en wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen.' (Johannes 6: 37)

'Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden.' (Romeinen 10: 13)

'Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.' (Johannes 1: 12)

'En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden.'   (Handelingen 2: 21)

Ook de Heere God Zelf zegt in Jesaja 1: 18 dat je naar Hem toe mag komen. Door het offer van de Heere Jezus kun je van al je zonden worden gereinigd door Zijn kostbare bloed. Luister naar Hem en je ziel zal leven:

5 opmerkingen:

  1. Mooi om weer even stilte staan bij Gods eigenschappen. En weer te mogen zien dat wij daar kracht uit kunnen krijgen.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Ja, laten we al deze dingen bewaren in ons hart!

    BeantwoordenVerwijderen
  3. Bedankt voor jullie reacties. Vind ik altijd weer fijn om te lezen ;-). Liefs Annemarie

    BeantwoordenVerwijderen

Reacties zijn altijd hartelijk welkom!