maandag 2 november 2015

De zegen van onderdanigheid in het huwelijk

 
Al een tijdje wilde ik graag iets schrijven over de rol van de vrouw in het huwelijk en dan ook vooral als het gaat om het thema 'onderdanigheid'. Nu is het zo dat het woord 'onderdanigheid' voor sommige vrouwen (een beetje) negatief klinkt. Toch is het, wanneer je het begrijpt en toepast zoals de Heere het heeft bedoeld, iets waardevols. Ik wil daarom proberen hieronder op te schrijven hoe de Heere onderdanigheid in het huwelijk voor ons vrouwen heeft bedoeld en waarom het niet iets negatiefs, maar juist iets moois is. Het is een lang verhaal geworden, omdat ik het wel fijn vond het gelijk even voor mezelf goed op een rijtje te zetten ;-). Maar ik hoop dat het ook voor jou tot zegen, bemoediging en/of verheldering is wanneer je de tijd neemt om dit te lezen!

* Een opdracht van de Heere
Allereerst is onderdanigheid aan je eigen man een opdracht die de Heere Zelf aan ons vrouwen geeft. Dit kun je bijvoorbeeld lezen in de volgende Bijbelteksten:
Efeze 5: 22: 'Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere.'
Efeze 5: 24: 'Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn.'
Efeze 5: 33: '...En de vrouw moet ontzag hebben voor haar man.' 
Kolossenzen 3:18: 'Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals het behoort in de Heere.'
Titus 2: 5: '....hun eigne mannen onderdanig te zijn....'
1 Petrus 3: 1: 'Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig..'
Het staat er eigenlijk steeds heel duidelijk. Nu geloof ik zeker dat de Heere ons alleen opdrachten geeft die goed voor ons zijn, want Hij heeft altijd het beste met Zijn kinderen voor! Daarom vind ik het belangrijk om aan deze opdracht, ook al is het soms moeilijk, te gehoorzamen.

* Een gezagsorde
Verder betekent onderdanigheid niet dat ik minder ben als mijn man of dat ik een soort 'deurmatje' ben. Het heeft veel meer te maken met een gezagsorde en positie die God heeft ingesteld. Een leger van een miljoen kan niet allemaal bovenaan staan. Dat zou heel dom zijn en het zou voor veel onenigheid zorgen. In een leger is er daarom bijvoorbeeld een generaal, een soldaat enz. Nu heeft de Heere in het huwelijk de volgende duidelijke gezagsorde aangebracht: de man is het hoofd van de vrouw en Christus is het hoofd van de man. Door deze gezagsorde kunnen er op een goede en duidelijke manier beslissingen worden genomen en hoeft er niet telkens sprake te zijn van een machtsstrijd. Natuurlijk heeft de vrouw zeker ook inbreng als er een beslissing moet worden genomen, maar de eindverantwoording ligt bij de man.

* Een veilig plekje
De man is dus het hoofd van de vrouw.  In het Nederlands denken we bij het woord 'hoofd' al snel aan 'de baas zijn'. Maar in het Grieks betekent het woord 'hoofd' zoals het in Efeze 5: 23 staat, iets veel mooiers. Het betekent de bron, het beginpunt van een rivier. 'Hoofd zijn' heeft daarom veel meer te maken met 'een bron van leven zijn voor iemand'. In Genesis 3: 16 wordt gezegd tegen de vrouw dat de man over haar zal heersen. Het Hebreeuwse woord voor 'heersen' wat hier staat is 'marshall'. Dit woord wordt ook gebruikt in Genesis 1:16 voor de zon en de maan die 'heersen' over de dag en de nacht. Als we denken aan de zon en de maan dan kunnen we zeggen dat ze 'heersen' over de dag en nacht op een prettige manier. Ze geven licht, ze laten iets zien en de zon is nodig om iets te laten voeden, groeien en bloeien. Bij het woord 'hoofd' en 'heerschappij' van de man moeten we dus niet denken aan een hard en dwingend heersen. Veel meer moeten we denken aan een heersen zoals de zon en de maan, waardoor een vrouw tot bloei en tot leven komt. De man is niet aangesteld door de Heere als hoofd om een harde en op zichzelf gerichte heerser te zijn, maar om een heerser te zijn zoals Christus een heerser is. Christus gebruikt zijn gezag niet om Zichzelf te dienen, maar om anderen te dienen. Hij geeft Zichzelf en is gericht op het welzijn van anderen. Wanneer ik dit bedenk dan vind ik het een veilig plekje om onder mijn man te staan. Het plaatje hierboven vind ik ook heel duidelijk. Wanneer ik me onder het gezag van mijn man stel, ben ik eigenlijk beschermd onder twee 'parapluutjes'. De paraplu van mijn man, maar ook de paraplu van Christus, want Hij is weer het hoofd van mijn man. En wanneer mijn man in Christus is, mag ik erop vertrouwen dat Christus en hij allebei het beste voor mij zoeken: en dat geeft een veilige plek!   

* Een heel mooi plaatje                                                      
De belangrijkste reden waarom de Heere deze gezagsorde heeft ingesteld is denk ik wel omdat Hij daarmee zo'n mooi plaatje kan schilderen: het plaatje van Christus en Zijn gemeente. Hierover kunnen we ook lezen in Efeze 5: 22-33. Paulus noemt het daar een geheim. In ons huwelijk kunnen wij, wanneer we gehoor geven aan de Bijbelse rollen zoal de Heere het heeft bedoeld, op een hele mooie manier iets laten zien van de verhouding tussen Christus en Zijn gemeente. Wij als vrouwen stellen dan de gemeente voor en de mannen stellen Christus voor. De gemeente (de vrouw) gehoorzaamt Christus (de man) en Christus (de man) heeft de gemeente (de vrouw) lief en is hoofd over haar op een dienende manier. Als mijn man dient zoals Christus en ik ben hem onderdanig in Christus, dan maken wij van ons huwelijk als man en vrouw dus een heel mooi plaatje van de liefdevolle verhouding tussen Christus en Zijn gemeente. Maar stel nu dat ik vaak in opstand kom tegen mijn man en steeds graag de baas wil zijn?  Er is dan waarschijnlijk veel ruzie en machtsstrijd en ik laat dan niet veel van dat mooie plaatje zien! Want van een liefdevolle verhouding, zoals bedoeld tussen Christus en Zijn gemeente, is dan niet echt veel te merken. 
 
* Wat als mijn man helemaal niet zo liefdevol dient zoals Christus deed? Altijd komt de vraag boven hoe dat dan moet als je een man hebt die helemaal niet het hoofd is over de vrouw zoals Christus het hoofd is over de gemeente. Er zijn relaties waarin de man Christus niet eens kent of op een koude en harde manier over de vrouw regeert. Niet echt een veilige plek dus...Dit kan zelfs zo ver gaan dat een vrouw hulp vanuit de gemeente mag of moet inschakelen. Als ik van dit soort verhalen hoor vind ik het zo erg voor die vrouwen die hierin lijden. Ik vind het lastig om hierover wat te schrijven, iedere situatie is weer verschillend en sommige verhalen zijn heel moeilijk. Wel wil ik wijzen op 1 Petrus 3: 'Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig; opdat ook, als sommigen aan het Woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden.' Deze tekst laat zien dat het belangrijk is om je man altijd onderdanig te zijn, ook al is het soms (heel) moeilijk. Daarbij natuurlijk wel in gedachten houdend dat het onderdanig zijn van je man niet ingaat tegen de geboden van God en het je zelf of je kinderen niet in gevaar brengt. Maar in alle gevallen geldt dat ruzie maken, strijden en ingaan tegen je man bijna altijd averechts werkt, ook al zit hij fout. Je kunt niet dwingen dat je man van je gaat houden of verandert zoals jij dat wilt. Zeker niet door venijnig terug te gaan doen of lelijke dingen terug te zeggen. Dat is niet Gods weg. De weg die God hier aanwijst, is de weg van een blijvende nederige en liefdevolle houding naar hem toe. Want wanneer jij je man eert en dient, ook al is het moeilijk, dan heeft dat hem wat te zeggen. Daar gaat een getuigenis van uit, daar gaat kracht van uit. Het getuigenis van God: Die in jou werkt. Want uit jezelf zou je dat nooit kunnen! Het lijkt of 1 Petrus 3 een belofte in zich heeft als er staat: '....zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden.' God zegent zo'n levenswandel van onderdanigheid en van liefde naar je man toe, dat weet ik zeker. Zelfs als dat niet (direct) betekent dat je man en jij dichterbij elkaar zullen komen, dan zal Hij het nog op andere manieren zegenen en je heel nabij zijn. En bid ook voor je man! Praat met de Heere over je man. Breng al je pijn en verdriet bij de Heere. Zoek de veilige plek die je man je niet geeft, bij Hem.

* Wat betekent onderdanig zijn dan praktisch, hoe doe je dat in het leven van alledag? Allereerst is het belangrijk om te beseffen dat het een vrijwillige keuze is om je onder je man te stellen. Als jij in alles toegeeflijk en een soort deurmatje bent aan de buitenkant, maar van binnen zit je vol wrok en pijn of je doet het al zuchtend en puffend, dan is dat niet de houding die de Heere heeft bedoeld. Het gaat om een vrijwillige keuze die je vol blijdschap maakt omdat je je man en daarmee ook de Heere wil dienen en gehoorzamen. In de praktijk betekent dat dat je je man (na God) helemaal bovenaan hebt staan en dat je ervoor kiest dat hij de eerste is. Dus niet je kinderen, je bediening, je werk of je vriendinnen of wat dan ook.Wees geïnteresseerd in je man, heb aandacht voor hem, laat merken dat je hem belangrijk vind en heb respect voor hem. Als je in je hart zo'n houding naar je man hebt en je hebt hem tot je eerste prioriteit gemaakt dan zal dit zich als vanzelf gaan uiten in allerlei kleine dingetjes de hele dag door. Een paar voorbeelden: je probeert woorden te gebruiken die hem bemoedigen en opbouwen en niet die hem vernederen of minachten, je kijkt hem aan en laat hem uitpraten als hij iets tegen je zegt, je maakt er iets gezelligs van als je man thuis komt uit zijn werk en je laat daarmee zien dat je het fijn vind dat hij weer thuis is, je doet eerst de klusjes die je voor hem moet doen, je past je tijdschema aan wat voor hem handig is, je spreekt goede woorden over hem tegen anderen en tegen je kinderen, je bid voor hem, je doet iets voor hem wat hij heel fijn vind enz. Het zijn eigenlijk heel eenvoudige dingen, maar wel van grote waarde. Al die kleine dingetjes laten zien dat je je man hoog hebt staan, dat je van hem houdt en dat hij voor jou heel belangrijk is! Verder betekent het onderdanig zijn van je man ook dat je er voor kiest om je onder hem te stellen. Hij is voornamelijk degene die leiding geeft en die daar ook verantwoordelijk voor is. Dit betekent dat je hem volgt, ook als je het misschien niet met hem eens bent.

* Het is niet altijd makkelijk...
Ik moet eerlijk zeggen dat ik het onderdanig zijn aan mijn man niet altijd een makkelijke opdracht vind. Dat komt denk ik omdat we van onszelf heel eigenzuchtig zijn en omdat we vaak denken dat we het beter weten dan onze man. En daarbij komt ook nog eens dat onze mannen ook fouten maken en niet perfect zijn... Wat dacht je bijvoorbeeld van die situaties waarin je eigenlijk zeker weet dat je gelijk hebt (en dat misschien ook wel echt hebt...;-))? Of van die keren dat je man jou ergens pijn mee doet? Of dat jullie over iets praten en dat je man uiteindelijk een beslissing neemt die jij niet zo geweldig vindt? En dan toch respect blijven tonen en gehoorzamen...Lastig is dat, daar heb je echt de kracht en genade van de Heere voor nodig! En toch merk ik de vrede en blijdschap  in mijn hart wanneer ik onderdanig probeer te zijn aan mijn man, zelfs ook als het niet makkelijk is of het ons niet (direct) dichter bij elkaar brengt. Want wanneer ik mijn man onderdanig en gehoorzaam ben, ben ik ten diepste gehoorzaam aan de Heere Die Mij deze opdracht in Zijn Woord heeft gegeven. En dat geeft altijd de grootste blijdschap! Ook praktisch gezien heb ik keer op keer gemerkt dat een houding van respect en eerbied de beste weg is. Strijden, eindeloos discussiëren brengen niet dichterbij elkaar. Respect, liefde en eerbied tonen wel. Wanneer wij als vrouw een houding van respect en eerbied gaan aannemen naar onze man, gaat hij ons ook vaak meer liefhebben en dienen. Bovendien hoeft onze man ook niet steeds meer de strijd met ons aan te gaan, en dat zorgt voor meer rust, liefde en vrede in ons huwelijk.

Misschien ben je al biddend bezig om bovenstaande dingen in de praktijk te brengen. Maar het kan ook zijn dat heel dit verhaal je een beetje vreemd of ouderwets in de oren klinkt. Toch hoop ik dat je deze dingen niet zomaar naast je neer legt, maar er eens biddend over nadenkt. En wanneer je besluit om het met de kracht van de Heere in de praktijk te gaan brengen, zal dat in ieder geval voor jezelf en waarschijnlijk ook voor je huwelijk tot zegen zijn!

Wil je nog meer weten/lezen over dit onderwerp? De onderstaande lezingen en stukjes heb ik gebruikt en zou je ook eens kunnen luisteren of doorlezen:
* Een mooi artikel van Herlinde de Vriese over onderdanigheid: http://www.devriese.eu/Artikels/Onderdanigheid.htm
* Een lezing van Vanessa Steffens over de kracht van de vrouw, waarin onder andere ook het thema onderdanigheid naar voren komt. Ze zegt best wel wat 'nieuwe' dingen, waar je (tenminste ik wel) eens even goed over na moet denken of het allemaal klopt enzo... ;-). Maar erg waardevol!
mp3 De bijzondere kracht van de vrouw
* Prachtige lezing van Elzeline Hite, een van mijn lievelingslezingen. Het gaat over vrouw zijn in het algemeen, een klein stukje gaat maar over onderdanigheid:
https://www.youtube.com/watch?v=YLqtRqbOOk0
* Lezingen van Paul Washer over het Bijbels huwelijk:
https://www.youtube.com/watch?v=vET0tToyHkc
https://www.youtube.com/watch?v=L7Sz1z5H1EM
* Een mooi stuk over onderdanigheid, waarin duidelijk naar voren komt dat 'onderdanig' zijn zeker niet iets minderwaardigs is:
http://www.reddingdoorjezus.nl/pdf/heilighuwelijk_7b.pdf


11 opmerkingen:

 1. Ik denk dat ik het nu eerst maar eens uit ga printen. Het is inderdaad een lange lap tekst maar erg de moeite waard om het te lezen. Dank je wel, Annemarie!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Bedankt voor het delen! Fijn om weer even te lezen. Ik las ook eens de uitspraak dat een man onderdanigheid nooit zal afdwingen, maar dat het een geschenk is aan hem. Vind ik ook 'n mooie gedachte.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Mooie blog. Elizabeth George schrijft hier ook veel over in haar boek 'Een vrouw naar Gods hart'.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ha Daniëlle,
   Bedankt voor je reactie. Ja, inderdaad in dat boek staan ook veel waardevolle dingen over dit onderwerp!
   Groetjes Annemarie

   Verwijderen
 4. Goed artikel, alleen de info van heersen in de Hebreeuwse tekst klopt niet. Heersen in Gen. 3:16 is mashal [ Strong 4910] en geen marshall. Het woord dat voor heersen wordt gebruikt in Gen.1:16 is memshalah [ Strong 4475] wat afgeleid is van mimshal [ Strong 4474] welke afgeleid is van mashal [ Strong 4910]

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ha Jim,
   Bedankt voor je reactie! Het kan inderdaad kloppen dat ik het woord verkeerd heb opgeschreven. Ik heb het namelijk van een lezing dus dan hoor je het zeggen en ik heb verder niet meer nagekeken of ik het goed had geschreven. Ik neem aan dat de betekenis van het woord wel gewoon hetzelfde blijft, want die is erg mooi in dit verband! Hartelijke groet, Annemarie

   Verwijderen
 5. Heel mooi wat je schrijft. Heb je ook weleens het boek van Elisabeth Elliot gelezen: 'let me be a woman'? Is echt ook een aanrader voor verdere verdieping in dit onderwerp :)

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Je schrijft: "Wanneer wij als vrouw een houding van respect en eerbied gaan aannemen naar onze man, gaat hij ons ook vaak meer liefhebben en dienen."
  Ik moet zeggen dat ik er niet op zit te wachten dat mijn man pas (meer) van mij houdt als ik hem onderdanig ben.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dat is ook niet hoe ik het bedoel. Als het goed is heeft je man je al onvoorwaardelijk lief, omdat hij in het huwelijk een beeld van Christus is en hoef je dat niet te 'verdienen' door respect en eerbied. Christus heeft de gemeente (ons) ook onvoorwaardelijk lief als we Zijn kind zijn, zelfs als we zondigen. Als het goed is, is het ook zo in het huwelijk met de man t.o.v. de vrouw. Maar wat ik wel bedoel is dat een houding van respect en eerbied de liefde kan VERSTERKEN tussen man en vrouw in het huwelijk. Net zoals de liefde van je man ervoor kan zorgen dat je hem graag respecteert en hoog hebt staan.
   Hartelijke groetjes van Annemarie

   Verwijderen
 7. Hai Annemarie, ik hoop dat ik je zo kan bereiken. Ik heb een vraag die ik zou willen e-mailen, maar ik zie nergens jouw mailadres. Het gaat over onderdanigheid in het huwelijk. Mijn mailadres is: nbruijntje@hotmail.com
  Zou je mij willen e-mailen, dan kan ik jou terug e-mailen met de vraag?

  Hartelijke groeten, Martha de Haan

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Erg mooi en duidelijk beschreven! Dankjewel.

  BeantwoordenVerwijderen

Reacties zijn altijd hartelijk welkom!