vrijdag 27 januari 2017

Samen met je man bezig zijn rondom de Bijbel

Van een lezer kreeg ik de vraag hoe mijn man en ik samen bezig zijn met de Bijbel. Ik heb hieronder wat ideeën neergezet hoe je dit in je huwelijk vorm kunt geven. Ik heb het wat breder getrokken door het verdere geloofsleven (zoals bijvoorbeeld gebed) er ook bij te betrekken. Niet alle punten doen mijn man ik zelf, verschillende mooie ideeën heb ik gehoord van andere echtparen.

 
* Maak er een gewoonte van om iedere dag samen hardop de dag af te sluiten. Liefst niet in bed, maar nog beneden in de woonkamer zodat je niet heel slaperig bent ;-(. Deel dankpunten en gebedspunten en laat eerst de een en dan de ander hardop bidden. Eventueel kun je er ook nog een stukje bij lezen.
* Sommige echtparen kiezen ervoor om samen op te lopen met de Stille tijd. Op die manier bestudeer je allebei hetzelfde Bijbelgedeelte apart van elkaar. Je kunt dan op een ander moment van de dag aan elkaar vertellen wat jou aansprak of wat jij hebt geleerd uit het gedeelte.
* Mijn man en ik hebben één avond in de week voor ons samen. Als de kinderen op bed liggen gaan we bewust iets samen doen. Dit kan iets gezelligs of ontspannens zijn, maar je kunt op zo'n avond ook één keer in de zoveel tijd een mooie lezing luisteren en die samen bespreken. De lezingen van Paul Washer over het huwelijk zijn bijvoorbeeld heel waardevol en ook de preken van ds. van Campen blijven altijd prachtig. De preken van Paul Washer over het huwelijk kun je in de deze lijst vinden en hier vind je heel veel preken van ds. van Campen.
* Je kunt er ook voor kiezen om op zo'n avond een keer samen een Bijbelstudie te doen. Je kunt op heel veel verschillende manieren Bijbelstudie doen, bijvoorbeeld:
- Lees samen het gedeelte en stel de volgende vragen:
Wat zegt dit gedeelte over God de Vader en/of de Heere Jezus?
Wat zegt dit gedeelte over de mens/over ons?
Staat er een zonde in die we moeten belijden?
Welke beloften staan erin?
Welke opdrachten staan erin?
Is er een voorbeeld wat we kunnen navolgen?
Hoe gaan we dit gedeelte toepassen in de praktijk?
- Lees samen het gedeelte vers voor vers. Bestudeer ieder vers door verwijsteksten op te zoeken, er andere vertalingen bij te nemen, de studiebijbel of ander naslagwerk.
* Kies een geestelijk boek uit wat jij en je man allebei mooi lijkt om te lezen. Lees dit boek apart van elkaar, maar loop wel samen op. Probeer één keer in de week te bespreken wat je hebt geleerd uit het gedeelte wat je allebei hebt gelezen. Als het je aan tijd ontbreekt, kun je dit ook prima doen als je bijvoorbeeld aan het afwassen of iets anders aan het doen bent.
* Bezoek samen een mooie conferentie of studiedag.
* Plan een keer in de 2 weken of een keer in de maand een Bijbelstudieavond met een ander echtpaar of andere echtparen om van elkaar te leren.
* De meeste vrouwen houden een Stille tijd schriftje bij. Daarin zet je wat dingen neer die je aanspraken of die je hebt geleerd uit het Bijbelgedeelte van die dag. Vaak staan er ook gebedspunten in. Laat dit schriftje ook eens aan je man lezen.
* Als je een keer samen in de auto zit en je moet langer dan een half uur rijden kun je een mooie lezing luisteren of degene die op de bijrijdersstoel zit leest uit een boek voor. Ik heb het idee van een boek voorlezen van een stel dat vlak voordat ze gingen trouwen veel met de auto moest regelen. Zij hebben op die manier een heel groot gedeelte van een boek over het huwelijk al rijdend uitgelezen. Natuurlijk kun je in plaats van een boek ook een mooi hoofdstuk uit de Bijbel hardop voorlezen aan elkaar.
* Ga een keer samen iets praktisch doen zoals meedoen met een evangelisatieactie, gevangenisbezoek enz.
* Je kunt samen iedere twee weken een nieuwe Bijbeltekst uit het hoofd leren en die bij elkaar overhoren als de twee weken voorbij zijn :-).
* Je kunt een schriftje aanleggen waar je af en toe allebei wat in schrijft over iets wat je geleerd hebt uit de Bijbel, iets bijzonders wat je aansprak, een bijzonder dankpunt enz. Dit kun je eens in de zoveel tijd samen teruglezen als een soort dagboek. 

Verder is het heel belangrijk dat je echt samen tijd zoekt om met de Bijbel bezig te zijn. Want als je dat niet doet dan schiet het er bij in en houd je het maar even vol. Maar ik geloof ook dat als je er bewust tijd voor vrij maakt, je hele gezegende momenten hebt samen en dat het de band met elkaar en de Heere verdiept en dat is heel wat waard!

3 opmerkingen:

Reacties zijn altijd hartelijk welkom!