woensdag 2 november 2016

Kerstboekje maken (kerstverwerking met kinderen)

Met mijn zoontje van 2 wil ik dit jaar graag wat uitgebreider stilstaan rondom Kerst door middel van het maken van een Kerstboekje. Ik wil 7 bladzijden maken ter grote van een A5 rondom het thema Kerst. Aan elke bladzijde wil ik een moment verbinden met een verhaal, lied, een bladzijde voor het boekje wat hij meestal zelf mag knutselen en soms een activiteit. Ik denk dat ik ongeveer 4 weken voor Kerst begin, dus dat betekent dan ongeveer 2 momenten per week. Tijdens de Adventstijd hang ik steeds een gemaakte bladzijde op aan een mooi touw voor het raam, zodat we uiteindelijk een Kerstlijn krijgen van 7 bladzijden. Later niet ik de bladzijden vast of rijg ik er een touwtje doorheen. We hebben dan een mooi boekje als herinnering aan deze Kerst. Hieronder heb ik de 7 bladzijden uitgewerkt voor diegenen die wat minder in de gelegenheid zijn om zelf iets uit te werken of gewoon als idee om (gedeeltelijk) te gebruiken.

* Het thema van de bladzijde schrijf ik steeds met duidelijke letters boven aan de bladzijde en de tekst voor de bladzijde in kleinere letters onderaan.

* Mocht je het met meer kinderen willen doen, dan kun je ze samen telkens 1 bladzijde (en dan misschien ter grote van een A4) laten maken. Je kunt ze ook allemaal hun eigen bladzijde en boekje laten maken en je hangt er dan van ieder kind een paar op aan de lijn tijdens Advent.

* Omdat mijn zoontje nog maar 2 is, moet ik best wel veel van de voorbereidingen zelf doen en heb je er meer werk van. Wanneer je dit met oudere kinderen doet, kunnen ze meer zelfstandig doen. 

* Het is natuurlijk leuk als je een mooie lijn en een mooi boekje hebt gemaakt, maar veel belangrijker is het nog dat de kinderen door de activiteiten heen iets van de Heere Jezus zien en van Hem leren. Daarom probeer ik tijdens het knutselen regelmatig vragen te stellen en door te praten over het thema van dat moment. Ik heb bij elk moment daarom het belangrijkste doel van het thema opgeschreven, zodat ik me daar ook op kan richten tijdens de vertelling en ook later in het gesprekje tijdens het knutselen.

Bladzijde 1
Thema: De Engel Gabriël bij Maria
Doel van dit moment: Leren dat het belangrijk is om altijd te geloven wat God zegt, zoals Maria deed.
Vertelling: Lukas 1: 26-38. Ik gebruik bij mijn vertelling deze platen (slide 1 t/m 5) van freebibleimages (Ik vond deze site via de blog van Mirjam Baan. Bedankt Mirjam: wij gebruiken de platen nu regelmatig:-))
Lied: Meisje uit Nazareth couplet 1 
Bladzijde voor het Kerstboekje: Je knipt deze kleurplaat in 4 stukken (of in meer stukken bij oudere kinderen). Je legt samen de 4 stukken goed, plakt hem op de bladzijde en kleurt hem mooi in.
Tekst voor op de bladzijde: Lukas 1: 38: 'Maria zei: Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord.'

Bladzijde 2
Thema: Maria bezoekt Elizabeth
Doel van dit moment: Leren dat als je in God gelooft en met Hem leeft, Hij grote blijdschap ik je hart geeft. Net zoals bij Maria en Elizabeth.
Vertelling: Lukas 1: 39-56. Ik gebruik bij mijn vertelling deze platen.
Lied: Meisje uit Nazareth couplet 2 (en 3)
Bladzijde voor het Kerstboekje: Je print deze kleurplaat uit en kleurt hem samen mooi in. Wij doen de blaadjes van de bomen met propjes crêpepapier, de rest met kleurpotlood.
Tekst voor op de bladzijde: Lukas 1:46 en 47: 'En Maria zei: Mijn ziel maakt de Heere groot en mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker.'

Bladzijde 3
Thema: De Heere Jezus geboren in Bethlehem
Doel van dit moment: Laten zien dat de Heere Jezus heel arm werd, terwijl Hij zo rijk was, voor ons.
Vertelling: Lukas 2: 1-7. Ik gebruik bij mijn vertelling deze platen (slide 12 t/m 16). 
Lied: Heel gewoon
Bladzijde voor het Kerstboekje: Je maakt samen dit silhouet van de kerststal:


Je knipt (of prikt) het silhouet (eventueel zelf van te voren uit) op zwart papier en daarna laat je je kind er verschillende stukken vliegerpapier achter plakken. Waarschijnlijk laat ik mijn zoontje stukjes vliegerpapier scheuren, voor knippen vind ik hem nog te klein. Als je het silhouet op de bladzijde plakt zorg je ervoor dat er achter het vliegerpapier nog geen papier zit, zodat de bladzijde als hij ophangt mooi doorschijnt. Later als je er een boekje van maakt kun je er altijd nog een papier achter plakken. Dit idee heb ik van deze blog. Het silhouet kun je hier printen.
Tekst voor op de bladzijde: Lukas 2: 7: 'En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.'

Bladzijde 4
Thema: De herders
Doel van dit moment: Laten zien dat de herders de Heere Jezus meteen met haast op gingen zoeken, zo mogen en kunnen wij ook nu altijd meteen naar Hem toe gaan en Hem zoeken (door gebed en Bijbel lezen).
Vertelling: Lukas 2: 8-20. Ik gebruik bij mijn vertelling deze platen.
Lied: Eeuwenlang geleden in een donker dal
Bladzijde voor het Kerstboekje: Je print deze kleurplaat uit en kleurt hem in. De schapen op de voorkant kun je met wol beplakken.
Tekst voor op de bladzijde: Lukas 2: 16: 'En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en het kindje liggend in de kribbe.'

Bladzijde 5
Thema: de wijzen
Doel van dit moment: Deze vraag centraal stellen: Wat wil jij geven of wat geef jij aan de Heere Jezus? De wijzen aanbaden de Heere Jezus, openden hun schatkisten en gaven de Heere Jezus goud, wierook en mirre (de duurste dingen uit hun land)...
Activiteit: We beginnen tijdens dit moment met een activiteit. Ik knip van te voren een gouden ster uit. Deze ster houd ik in mijn hand en we volgen de ster samen een stuk door het huis, tot de ster 'stil staat'. Op die plek heb ik wat lekkers of leuks verborgen. Je kunt de kinderen de ster ook buiten laten volgen, dan kun je er een langere en 'spannende' tocht van maken. Hierna vertel ik dat ga vertellen over de wijzen die ook een ster volgden, alleen vonden zij iets wat nog veel kostbaarder was...
Vertelling: Matthëus 2: 1-12. Ik gebruik bij mijn vertelling deze platen.
Lied: Als je veel van iemand houdt...
Bladzijde voor het kerstboekje: Je print van te voren een plaat van internet uit over de wijzen met een mooie donkere lucht met sterren erboven, bijvoorbeeld onderstaande plaat. Knip de linkerkant van de plaat met de ster boven de kribbe eraf. Print van te voren een ster uit (of teken hem) en laat je kind die volplakken met goud papier (scheuren of knippen). Plak de ster ergens in de sterrenhemel, dat is de 'ster van Bethlehem.'
Tekst voor op de bladzijde: Mattheüs 2: 11: 'En zij vielen neer en aanbaden Het. Zij openden hun schatkisten en brachten Hem geschenken: goud en wierook en mirre.'


Bladzijde 6
Thema: De Namen van de Heere Jezus
Doel van dit moment: In ieder geval proberen om 2 (of meerdere, naar de leeftijd van de kinderen) namen van de Heere Jezus te onthouden en de betekenis daarvan te begrijpen.
Activiteit: We beginnen tijdens dit moment met een activiteit. Je hebt een cadeautje ingepakt met daarin allemaal mooie kleine papiertjes van goud met verschillende namen van de Heere Jezus. Laat je kind het uitpakken en bespreek de namen van de Heere Jezus. Ik heb bijvoorbeeld de volgende namen erin zitten:
Wonderlijk
Raadsman
Sterke God
Eeuwige Vader,
Vredevorst,
Goede Herder
Licht van de Wereld
Brood van het Leven
Lam van God
Vertelling: Vertel dat het leren kennen van de Heere Jezus is als een heel mooi cadeau waar heen veel mooie dingen inzitten. Telkens leer je weer iets nieuws kennen van de Heere Jezus, Hij is het allergrootste Geschenk wat we ooit kunnen krijgen.
De betekenis van en paar namen beeld ik uit met duplopoppetjes. Bijvoorbeeld:
Bij 'Brood van het Leven' doe ik net of er een poppetje hele erge honger heeft en een ander poppetje komt hem dan brood brengen.
Bij 'Vredevorst' laat ik een paar poppetjes ruzie maken tot er een poppetje tussen beide komt. Steeds vertel ik erbij dat de Heere Jezus dat ook wil doen in je leven als je in Hem gelooft en met Hem leeft. Bij oudere kinderen kun je de namen ook gewoon bespreken of je kunt ze bovenstaande situaties zelf uit laten beelden.
Lied: Een kind is ons geboren of Immanuël, God met ons!
Bladzijde voor het Kerstboekje: Je print onderstaande plaat van een mooi ingepakt cadeau uit. De link vind je hier. Precies op de helft knip je de plaat doormidden. De twee stukken plak je alleen aan beide zijkanten vast met een plakbandje aan de bladzijde, zodat je eigenlijk twee 'deurtjes' hebt die je open kunt klappen. Met een perforator maak je in elk deurtje een gaatje en daar doe je een mooi lintje doorheen zodat je de deurtjes open en dicht kunt maken. Nu plak je alle gouden papiertjes met de namen van de Heere Jezus die je gebruikt tijdens de activiteit op de bladzijde achter de twee deurtjes. Als je de deurtjes van het cadeau dus 'openklapt' zie je alle mooie namen van de Heere Jezus.

Tekst voor op de bladzijde: Jesaja 9: 5: 'Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.'


Bladzijde 7
Thema: Ook voor mij!
Doel van dit moment: Weten dat God ook voor hen de Heere Jezus heeft gestuurd en dat als ze in Hem geloven Hij ook hun Redder wil zijn!
Vertelling: We kijken samen naar alle bladzijden die we hebben gemaakt en zien dat de Heere Jezus voor heel veel verschillende mensen is gekomen: Jozef en Maria, de Herders, Elizabeth, de wijzen....Hij wilde ook voor jou komen! We bespreken samen Johannes 3:16 en ik leg uit dat je daarin ook je eigen Naam in mag vullen bij 'de wereld'. Daarna bespreken we dat het nodig is dat ze in de Heere Jezus geloven (op Hem vertrouwen) als ze bij Hem willen horen. Afhankelijk van de leeftijd kun je hier nog dieper op ingaan.
Lied: Alzolief heeft God de wereld gehad of Alzolief had God de wereld
Bladzijde voor het Kerstboekje: Maak een handomtrek van de hand van je kind, kleur hem mooi in en plak hem op de bladzijde. Je kunt ook een verfafdruk maken van de hand: je smeert de hand in met verf en stempelt hem op de bladzijde.Tekst voor op de bladzijde: Johannes 3: 16: 'Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.'

Voorkant
Als ik er een boekje van maak vind ik het wel leuk er nog een voorkantje bij te maken. Dit doe ik door een bladzijde te maken waarop ik foto's plak die tijdens de activiteiten gemaakt zijn. Bovenaan schrijf ik 'Kerst 2016' en de naam van mijn zoontje.

6 opmerkingen:

 1. Wat mooi, Annemarie! Met doelstellingen en Bijbelteksten erbij, echt heel fijn! Ik zie al mooie dingen die ik met mijn kleuters ga doen, bedankt voor het delen en veel zegen als je er met Kaleb mee aan de slag gaat.

  Hartelijke groeten van Marjet.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Wat fijn dat je het met je kleuters gaat doen, jij ook veel zegen! Groetjes Annemarie

   Verwijderen
 2. Leuk! Je bent er vroeg bij! Ik heb die kerststal vorig jaar gemaakt, heel leuk. Ik kan zeker wat van je ideetjes gebruiken. Liefs!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Mooi! Het werkje met vliegerpapier (bladzijde 3) gaat heel makkelijk met kleintjes als je er plakplastic achter doet. Sjabloon uitknippen, op vliegerpapier leggen (plakkant naar boven) en dan het vliegerpapier op het plakplastic laten plakken. Geen geklieder met lijm en het resultaat is echt super mooi!
  Hier heb ik dat bijvoorbeeld ook gedaan: http://geloof-huwelijk-gezin.blogspot.nl/2013/06/gezinsmoment-vrucht-van-de-geest-liefde.html

  Even ter aanvulling op je mooie blogje ;)

  Liefs,
  Mirjam

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ha Mirjam,

   Nog hartelijk bedankt voor deze goede tip, het werkte heel goed zo! Hij kon nu ook zelf de stukjes 'opplakken' op het plakplastic en dat vond hij helemaal geweldig!

   Liefs, Annemarie

   Verwijderen

Reacties zijn altijd hartelijk welkom!